Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowice - miasto wielkich wydarzeń

Katowice - miasto wielkich wydarzeń

logo rpo k-ce otwarte.jpg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby​


Tytuł projektu: Katowice - miasto wielkich wydarzeń

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet IV - Kultura
Działanie 4.3. Promocja Kultury

Katowice – stolica Województwa Śląskiego , kojarzone niegdyś jedynie z przemysłem ciężkim i „familokami”, sukcesywnie dążą do zmiany tego błędnego dziś wizerunku, poprzez eksponowanie niewykorzystanego potencjału kulturalnego. Dotyczy to zarówno potencjału znajdującej się w mieście infrastruktury kulturalnej (filharmonia, teatry, hale widowiskowe, instytucje kultury), ale również wielu znanych, realizowanych tutaj wydarzeń kulturalnych.

Celem zmiany wizerunku Katowic oraz podkreśleniem metropolitarnego charakteru miasta a przez to i całej Aglomeracji Śląskiej, Miasto Katowice zrealizowało w 2010 roku projekt pn. „Katowice-miasto wielkich wydarzeń”.

Opis: Przedmiotem projektu było przeprowadzenie kampanii promocyjnej 12 wybranych wydarzeń kulturalnych odbywających się w Katowicach. Promowane w ramach projektu imprezy mają znaczenia ponadregionalne a nawet i międzynarodowe. Zostały tak dobrane, aby ukazać różnorodność oferty kulturalnej Katowic – od muzyki ( poważnej, rozrywkowej, blues, jazz) poprzez film, aż po teatr. Od wydarzeń mniej znanych publiczności ogólnopolskiej, lecz bardzo ważnych w swojej dziedzinie ( Śląski Festiwal Jazzowy, ART NAIF FESTIWAL), aż po wydarzenia kultowe, doskonale znane szerokiej publiczności ( Rawa Bluess Festival, Międzynarodowy konkurs wiedzy o Chopinie „All about Chopin”).
Wydarzenia promowane w ramach projektu to:

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „REGIOfun”,

XII Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje,

V Śląski Festiwal Jazzowy,

XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów A PART,

IX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Katowice – dzieciom”.

ART NAIF FESTIWAL,

XII Międzynarodowy Letni Ogród Teatralny,

V Festiwal Tauron Nowa Muzyka,

Międzynarodowy konkurs wiedzy o Chopinie „All about Chopin”,

XXX Rawa Blues Festiwal,

XX Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych,

  • IV Katowicki Karnawał Komedii.

Projekt oparty był o kampanię outdoorową (bilbordy, citylighty) oraz internetową (strona internetowa, mailing, kampania bannerowa).
Kampania outdoorowa przeprowadzona była w wybranych miastach wojewódzkich (m.in. Kraków, Wrocław, Warszawa) oraz miastach aglomeracji górnośląskiej. W ramach tej kampanii wykorzystano 1 800 nośników reklamy zewnętrznej – bilbordy oraz citylighty.
Kampania bannerowa oraz mailingowa realizowana była w 4 odsłonach. Mailing rozesłany został do 44 665 potencjalnych odbiorców przekazu kampanii i wygenerował 1 037 wejść na stronę internetową projektu.
Kampania bannerowa przeprowadzona została na krajowych portalach internetowych o średniej miesięcznej ilości odwiedzin na poziomie nie mniejszym niż 7 mln „real user” na stronie głównej portalu oraz działach związanych z kulturą i wygenerowała 19 222 wejść na stronę internetową projektu .
W ramach projektu powstała również strona internetowa zawierająca wszelkie informację na temat imprez kulturalnych objętych projektem, jak również wszystkich imprez organizowanych w Stolicy Górnego Śląska.

​Link do strony internetowej projektu: www.imprezy.katowice.eu

Wartość projektu/dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to 911 387,46 PLN natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 50% czyli 455 693,73 PLN. Pozostałe 50% stanowi wkład własny Miasta Katowice

Okres realizacji projektu: 5.02.2010 r. - 31.12.2010 r.

Stan realizacji: Projekt zrealizowany.

1.JPG

2.JPG

3.JPG
​​

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice