Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem

Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem

efrr z flagą.png

Tytuł projektu: Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / Poddziałanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT


Opis projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja zintegrowanego systemu zarządzania transportem w Katowicach pod nazwą „Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" (ITS). Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace związane z modernizacją infrastruktury na skrzyżowaniach, adaptacją pomieszczeń na Centrum Sterowania Ruchem oraz Systemem Centralnym i systemem monitoringu, a także nadzór nad projektem i działania promocyjne.


Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie Katowic. Przedmiotowy system będzie funkcjonował na terenie Miasta Katowice na wybranych ciągach ulic i skrzyżowaniach. Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.


Okres realizacji projektu: II kw. 2017 r. – II kw. 2020 r.


Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 56 467 105,54 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 47 840 214,73 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 8 626 890,81 zł.


Stan realizacji: projekt wybrany do dofinansowania.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice