Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach

logotyp kpo.jpg

OPIS PROJEKTU:

Projekt polega na wykonaniu prac remontowych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Chopina 9 w Katowicach. Zakres prac obejmuje m. in. modernizację systemu c.w.u., modernizację systemu c.o., ocieplenie stropu nad piwnicą i poddaszem, ocieplenie dachu nad klatką, remont dachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej, montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz zagospodarowanie terenu


CEL PROJEKTU:

Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta Katowice


GRUPY DOCELOWE:

Mieszkańcy oraz osoby odwiedzające miasto Katowice


WARTOŚĆ PROJEKTU / DOFINANSOWANIE:

Całkowita wartość projektu 2 189 752,78 zł

Premia MZG 1 148 067,37 zł

Grant MZG 527 591,74 zł


KORZYŚCI:

  • poprawa jakości życia mieszkańców miasta Katowice

  • zaspokojenie potrzeb mieszkańców dotyczących utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych

  • zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło

  • poprawa jakości powietrza na terenie miasta

  • podniesienie atrakcyjności miasta Katowice i okolicznych terenów dla mieszkańców oraz osób odwiedzających

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice