Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach

POIS logotyp.png

Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Opis projektu: Projekt polegał na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. dr Stanisława Olchawy 3 - 5 w Katowicach. Zakres prac obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, likwidację istniejących instalacji grzewczych mieszkaniowych oraz likwidację lokalnych źródeł ciepła (pieców ceramicznych, kotłów węglowych i gazowych), podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, a także budowę instalacji solarnej.

Okres rzeczowej realizacji projektu: IV kw. 2019r. – IV kw. 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 684 675,94 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 910 747,57 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 773 928,37 zł (46 % całkowitej wartości projektu).

Stan realizacji: Projekt zakończony, w trakcie rozliczania.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice