Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja budynku wraz z przebudową i rozbudową przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice

Kompleksowa termomodernizacja budynku wraz z przebudową i rozbudową przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice

efrr logotyp.jpg

Kompleksowa termomodernizacja budynku wraz z przebudową i rozbudową przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice


Program / oś priorytetowa/ działanie/ poddziałanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego na terenie miasta Katowice przy ul. Granicznej  27. Przedmiotowy projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną. Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynku oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych.


Planowane koszty: 5 215 409,78 zł w tym z EFRR 2 871 806,98 zł.

Okres rzeczowej realizacji projektu: IV kwartał 2019 - IV kwartał 2022.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice