Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Miasta partnerskie - Miszkolc

Miasta partnerskie - Miszkolc

miscolc.gifMISZKOLC (Węgry)

Miasto w północno-wschodniej części Węgier; ośrodek administracyjny regionu Borsod-Abaúj-Zémplen, u podnóża Gór Bukowych, przy ujściu rzeki Szinva do rzeki Sajó. Jest trzecim pod względem liczby mieszkańców miastem na Węgrzech.
Pierwsza wzmianka o mieście pojawiła się w XIII w. Teren obecnego Miszkolca zamieszkiwany był już w IX w., a w otaczających miasto jaskiniach odnaleziono ślady bytności człowieka pierwotnego. W starożytności w okolicach dzisiejszego miasta żyły plemiona germańskie wyparte przez Węgrów w X w. Ich osada będąca siedzibą rodu Miskoc zniszczona została w 1241 r. przez Tatarów. Pod koniec 1364 roku Ludwik I Wielki przyłączył miasto do królewskich posiadłości zamku Diosgyor. W roku 1544 dotarły do Miszkolca wojska tureckie. W 1596 r. na miasto nałożono haracz, który zaprzestano płacić dopiero w 1687r. Po wycofaniu się Turków Miszkolc przeżył wielki rozkwit gospodarczy, głównie za sprawą kupców greckich, którzy się tutaj osiedlili. Pamiątką po bytności Greków na tych terenach jest barokowa cerkiew oraz eksponaty we wspaniałym muzeum sztuki prawosławnej.

W okresie Oświecenia w mieście powstała loża masońska, a podczas Wiosny Ludów mieszkańcy zasiadali w rewolucyjnym rządzie Kossutha. Za czasów cesarsko-królewskiej monarchii miasto przeżyło wielki rozkwit, którego nie przerwała nawet pustosząca powódź w 1878r. Po powodzi wzbogaciło się ono m.in. o piękne termy Elżbiety (pierwszy na Węgrzech murowany teatr, w którym wystawiano sztuki węgierskie) oraz tramwaj (drugi po budapesztańskim).

Równocześnie do Miszkolca przeniesiono hutę z miejscowości Garadna w pobliskich górach. Epidemia filoksery, która wyniszczyła winnice pod koniec XIX w., zmieniła oblicze miasta na przemysłowe. Rozwinął się przemysł metalurgiczny, wydobywczy, maszynowy, elektrotechniczny, materiałów budowlanych, chemiczny, porcelanowy, włókienniczy, papierniczy, spożywczy (winiarski) oraz metalowy i zbrojeniowy. Rozwijającemu się prężnie Miszkolcowi Franciszek Józef I nadał 11 maja 1909r. przywileje herbowe.

Miasto stało się ważnym ośrodkiem handlowym Węgier (targi międzynarodowe), z rozwiniętym węzłem komunikacji drogowej i kolejowej, portem lotniczym, wyższą szkołą techniczną.

W latach 30-tych XX w. Miszkolc zaczął również odgrywać rolę kurortu górskiego. Odbudowane po drugiej wojnie światowej miasto stało się w czasach komunistycznych sztandarowym ośrodkiem przemysłu ciężkiego, klasy robotniczej, ale i akademickim.

W 1959 r. w Tapolcy otwarto termy w grotach (tutejsze uzdrowisko wykorzystuje pobliskie źródła mineralne - cieplice), a w latach 80-tych odnowiono zabytkowe śródmieście.

Wraz z upadkiem komunizmu, upadł przemysł ciężki, a Miszkolc skierował się mocno w stronę biznesu i turystyki. Do najważniejszych zabytków miasta zaliczamy m.in.: ruiny twierdzy w Diósgyőr z XIII w., liczne kościoły barokowe (XVI-XVIII w.), kościół ewangelicki w Avas (Avasi-templom) wybudowany na zrębach kościoła romańskiego z XIII w., zrekonstruowaną XVI-wieczną dzwonnicę, klasycystyczne budowle użyteczności publicznej oraz Teatr Narodowy wybudowany w latach 1847-1857 i Muzeum im. Otto Hermana.

Opis herbu miasta: u dołu tarczy herbu widnieje popiersie Świętego Stefana - monarchy węgierskiego, dzierżącego w dłoniach insygnia władzy królewskiej: złote jabłko i berło. Nad wizerunkiem świętego znajduje się otwarta przyłbica rycerska zwrócona w prawą stronę, uwieńczona koroną. Nad nią postać węgierskiego hajduka z mieczem przy boku, trzymającego w lewej dłoni kiść winogron oraz pięć złotych kłosów pszenicznych w prawej. Tarcza herbu podtrzymywana jest z prawej strony przez złotego lwa oraz złotego gryfa z lewej. Głowy obydwu zwierząt skierowane są do środka.


WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI

Kontakty z miastem Miszkolc zostały nawiązane w 1973 r. Obejmowały one głównie wymianę sportową oraz międzyszkolną. Odnowienie kontaktów nastąpiło podczas wizyty przedstawicieli Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego w komitacie (odpowiednik województwa) Borsod-Abaúj-Zémplen, w grudniu 1993 r.

W czerwcu 1995 r. podczas wystawy polsko-węgierskiej w siedzibie Górnośląskiej Macierzy Kultury w Katowicach odbyła się prezentacja materiałów fotograficzno-promocyjnych Miszkolca i Katowic. W kolejnych latach współpraca Katowic z Miszkolcem koncentrowała się głównie na wymianie sportowej (mityngi pływackie, turnieje szachowe, mecze w hokeju na lodzie, itp.)

Od jesieni 2000 r. do 2003 r. miały miejsce regularne spotkania poświęcone realizacji porozumienia dotyczącego rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zacieśnieniu współpracy między miastami z państw Grupy Wyszehradzkiej (tj. Katowicami, Miszkolcem, Koszycami i Ostrawą). Partnerem wymienionych miast było również Brownfields Center of Carnegie Mellon University w Pittsburghu (USA), które partycypowało we wspomnianym projekcie finansowo oraz merytorycznie poprzez udostępnienie swych ekspertów.

Z okazji Święta nadania miastu Miszkolc praw miejskich obchodzonego 11 maja - na zaproszenie Burmistrza Miszkolca, w okolicznościowych obchodach uczestniczą przedstawiciele miasta Katowice. W 2000 r. przy tej okazji nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy ul. Katowickiej w Miszkolcu poświęconej pamięci polskiego studenta - 13-letniego Romka Strzałkowskiego, który zginął podczas Poznańskiego Czerwca w 1956 r. Natomiast, w 2001 r. podczas Święta Miasta Miszkolca przedstawiciel Katowic uczestniczył w Milenijnych Targach UNIMARKET.

W styczniu 2001 r. Urząd Miasta Katowice pośredniczył w nawiązaniu wstępnych kontaktów opartych na wymianie doświadczeń, informacji i wiedzy specjalistycznej pomiędzy ekspertami Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Urbanistów Węgierskich i Izbą Architektów Okręgu B-A-Z.

W dniach 09-11.11.2001 r. drużyna przedstawicielska Miszkolca uczestniczyła w Międzynarodowym Turnieju Szachowym Miast o Puchar Prezydenta Katowic, rozgrywanym w naszym mieście.

W dniach 05-07.04.2002 r. podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych "GLOB" odbywających się w Katowicach gościliśmy delegację Miasta Miszkolc - Centrum Informacji Turystycznej w Miszkolcu.

W dniach 02-06.05.2002 r. drużyna z Klubu Pływackiego Pałacu Młodzieży w Katowicach składająca się z ośmiu zawodników i dwóch trenerów wzięła udział w II Międzynarodowym Turnieju Pływackim Miast Czwórki Wyszehradzkiej zorganizowanym w Miszkolcu.

W maju tego samego roku Urząd Miasta Katowice pośredniczył również w pozyskaniu i wymianie danych kontaktowych pomiędzy Śląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oraz podobnymi organizacjami obywatelskimi w Miszkolcu.

W dniach 18-20.10.2002 r. w uroczystościach związanych z wręczeniem miastu Katowice Tablicy Honorowej Rady Europy uczestniczyli m.in. przedstawiciele Miszkolca.

W dniach 17-19.11.2000 r. Klub Sportowy Juniorów "GKS-Katowice" wziął udział w Międzynarodowym Turnieju Miast Siostrzanych w Hokeju na Lodzie, połączonym z uroczystym otwarciem przebudowanego lodowiska miejskiego w Miszkolcu.

W dniach 11.12-14.12.2002 r. przedstawiciele Katowic, na zaproszenie władz miasta Miszkolc, uczestniczyli w konferencji na temat Działań środowiskowych oraz wszelkich systemów zarządzania środowiskowego wykorzystywanych przez miasta partnerskie.

W czerwcu 2003 r. na prośbę Kolarskiego Klubu Sportowego "Komlósteto" z siedzibą w Miszkolcu Urząd Miasta pośredniczył w nawiązaniu kontaktów z podobnymi klubami w Katowicach i sąsiednich miastach.

W dniu 24 września 2003 r. w mieście Miszkolc odbyły się z okazji Międzynarodowego Roku Osób Niepełnosprawnych zawody lekkoatletyczne dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, w których uczestniczyła dwunastoosobowa grupa zawodników z katowickiego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 wraz z opiekunami.

29.05.2004 r. Galeria Sztuki w Miszkolcu (Miskolci Galéria) we współpracy z katowickim Biurem Wystaw Artystycznych przygotowała prezentację prac polskich artystów grafików, obejmujących wybrane prace z 5-ego Triennale Grafiki Polskiej w ramach Biennale Grafiki Węgierskiej. Impreza miała na celu zaprezentowanie dorobku artystycznego twórców pochodzących z obydwu miast partnerskich.

W Festiwalu Młodzieżowych Zespołów Muzycznych i Tanecznych z Miast Partnerskich Katowic, który odbył się w naszym mieście w dniach 4-5 czerwca 2004 r. z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 10-lecia istnienia partnerstwa miast Katowice i Saint-Etienne, udział wziął Zespół Perkusistów Miasta Miszkolc, który zaprezentował bogaty repertuar utworów instrumentalnych, obejmujących różne gatunki muzyczne.

Delegacja miasta Katowice uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Turystycznych pod nazwą "Wyjdźmy ku światu" (Let's Go Out Into the World") zorganizowanych w Miszkolcu w dniach 31.03-02.04.2005 r. Podczas wizyty ustalono również wstępne szczegóły dotyczące podpisania umowy o współpracy partnerskiej miast Miszkolc i Katowice.

W dniach 29.06.-31.07.2005 r. w katowickim BWA zaprezentowano Wystawę Grafiki Węgierskiej, przygotowanej w ramach XXII-ego Biennale Grafiki Miasta Miszkolc.

28.08.2005 r. w Katowicach została podpisana umowa o współpracy pomiędzy miastem Katowice i miastem Miszkolc. Tego samego dnia, w ramach Koncertów Promenadowych 2005, odbył się koncert "W krainie czardasza" w wykonaniu Miskolci Szimfonikus Zenekar (Orkiestry Symfonicznej Miasta Miszkolc) pod dyrekcją Lászlo Kovácsa. Orkiestra wykonała utwory słynnych kompozytorów, m.in.: F. Erkela, Z. Kodály'ego, I. Kálmána, F. Lehára, J. Brahmsa. Występ spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności.

W dniach 8-10.09.2005 r. w Miszkolcu miało miejsce sportowe spotkanie miast partnerskich Grupy Wyszehradzkiej: Katowic, Miszkolca, Ostrawy i Koszyc.

Drużyna Katowic zdobyła miejsca medalowe w następujących konkurencjach:

- I miejsce w piłce nożnej i koszykówce; - II miejsce w szachach oraz tenisie stołowym;

- III miejsce w tenisie ziemnym i siatkówce plażowej;

- II miejsce w rywalizacji sportowej pod nazwą "Gra bez Granic" składającej się z kilku konkurencji w kategoriach siłowych, zręcznościowych i szybkościowych

W klasyfikacji generalnej Katowice zdobyły II miejsce i Puchar przechodni zawodów.

W trakcie imprezy wszyscy przybyli goście wzięli również udział w obradach plenarnych na Uniwersytecie w Miszkolcu poświęconych: kulturze, edukacji, finansom, mikro oraz makroregionom w Unii Europejskiej. Katowice będą gospodarzem kolejnego spotkania.

W dniu 9 września 2005 r. delegacja Miszkolca, na czele z Wiceburmistrzem Miasta, uczestniczyła w konferencji pn. "Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz zarządzanie projektami europejskimi", która odbyła się w Katowicach. Goście przedstawili interesującą prezentację oraz wymienili informacje, poglądy i doświadczenia w zakresie tematyki konferencyjnej.

W dniach 31.03-01.04.2006 r. w Targach Turystycznych "Wyjdźmy ku Światu", organizowanych w Miszkolcu, udział wzięli przedstawiciele Biura Informacji i Promocji.

W dniach 07-09.09.2006 r. w Katowicach miało miejsce "Spotkanie Miast Partnerskich Grupy Wyszehradzkiej: Katowice-Ostrawa-Koszyce-Miszkolc". W ramach spotkania odbyły się sesje plenarne poświęcone: finansom publicznym, rozwojowi miasta, edukacji oraz sportom i rekreacji, a także rozgrywki sportowe w następujących dyscyplinach: tenis ziemny, tenis stołowy, piłka nożna, street ball, siatkówka plażowa, szachy i "gra bez granic", czyli rozgrywki sportowe "na wesoło". W przedsięwzięciu wzięły udział około 30-osobowe grupy z Miszkolca, Koszyc i Ostrawy oraz mieszkańcy Katowic. W klasyfikacji drużynowej I-sze miejsce zdobyła reprezentacja Katowic.

W dniach 15-22.09.2006 r. dwunastoosobowa grupa młodzieży z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Katowicach wraz z opiekunami uczestniczyła w odbywającym się w Miszkolcu spotkaniu pod nazwą "MEP - Model of European Parliament" (Model Parlamentu Europejskiego), poświęconym symulacji procesu powstawania prawa Unii Europejskiej. Konferencja została dofinansowana ze środków węgierskiej Fundacji Sorosa w ramach projektu "Partnerstwo bez granic", a zorganizowana przez Instytut Pedagogiczny Miasta Miszkolc (Varosi Pedagogiai Intezet), przy wsparciu władz lokalnych. Spotkanie miało dużą wartość poznawczą dla licealistów, którzy zapoznali się z procedurami funkcjonującymi w Parlamencie Europejskim. Młodzież nauczyła się również działać w zespole zróżnicowanym narodowościowo: toczyć dyskusję, lobbować w interesie swego stanowiska oraz osiągać porozumienie na drodze kompromisu. Dodatkowy atut wyjazdu stanowiła możliwość podniesienia umiejętności językowych, "wymuszona" przez konieczność posługiwania się językiem angielskim. Poza programem merytorycznym, organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, mających na celu przybliżenie uczestnikom (młodzieży z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz ich opiekunom) okolic Miszkolca i kultury Węgier.

W dniach 13-15.09. 2007 r. w Miszkolcu miała miejsce inauguracja "Alei Drzew Miast Partnerskich". W imprezie uczestniczyła kilkuosobowa grupa Radnych Miasta Katowice. Gospodarze przygotowali dla gości ciekawy program, obejmujący m.in. artystyczną prezentację poszczególnych miast partnerskich w wykonaniu aktorów najstarszego teatru w Miszkolcu oraz zwiedzanie Muzeum Hutnictwa.

Równolegle w Miszkolcu odbywał się "VI Festiwal Sztuki Ulicznej MONTMARTRE", w którym aktywny udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych nr 7. Młodzież miała okazję do zaprezentowania mieszkańcom Miszkolca swoich prac, przywiezionych z Katowic oraz wykonanych na miejscu.

W dniach 22 - 23. 09.2007 r. miasto Miszkolc było organizatorem "IX Regionalnych i Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych dla Młodzieży Niepełnosprawnej Umysłowo". Uczestniczyli w nich uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach wraz ze szkolnymi opiekunami oraz przedstawicielem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice.

W dniach 27-28.10.2007 r. odbył się Międzynarodowy Mityng Pływacki, którego organizatorami byli Sekcja Pływacka Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Pałac Młodzieży" wraz z instytucją Pałac Młodzieży w Katowicach. Jedną z zaproszonych ekip zagranicznych była drużyna pływaków z Miszkolca, która uczestniczyła w zawodach w oparciu o wymianę dzieci i młodzieży. Po Mistrzostwach Polski, zorganizowany mityng był największą tego typu imprezą w kraju.

W dniach 03-05.04.2008 r., na zaproszenie Miasta Miszkolc, podczas kolejnej edycji Targów Turystycznych "Wyjdźmy ku światu" przedstawiono prezentację miasta Katowice. Materiały promocyjne oraz informacje o atrakcjach turystycznych miasta i regionu cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Miszkolca.

W kwietniu 2008 r. w ramach Dni Miszkolca w Katowicach zorganizowano szereg imprez artystycznych, edukacyjnych i promocyjnych, m.in.:

- Koncert duetu Kodaly Folk Project z Miszkolca, zaproszonego do udziału w III Śląskim Festiwalu Jazzowym;

- Spotkanie gości z Węgier z Zespołem Pieśni i Tańca TYSIĄCLATKI z Katowic, połączone ze specjalnym występem artystycznym zespołu;

- Wystawa pt. "Marta Egert i Jan Kiepura w starej fotografii" oraz prezentacja biografii pochodzącej z Miszkolca artystki i aktorki pt.: Życie i twórczość  Marty Eggerth w MDK Południe;

- Uroczyste otwarcie stoiska informacyjnego miasta Miszkolc z udziałem Pani Konsul Generalnej Republiki Węgierskiej w Krakowie;

- Wizyta oficjalnej delegacji Miszkolca w Urzędzie Miasta Katowice oraz spotkanie przedstawicieli obu miast z młodzieżą z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza i Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach oraz Földes Ferenc Gimnázium w Miszkolcu;

- Koncert muzyki węgierskiej pt. "W krainie czardasza" w MDK Koszutka;

- Spotkanie z młodzieżą licealną prowadzone przez Feliksa Netza pt. "Poranek z literaturą i kulturą węgierską" w MDK Południe;

- Wystawa prac grafika i fotografika Erno Fejéra z Miszkolca w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach - Galeria "Piętro Wyżej" (3-29.06.2008 r.)

W Forum Współczesnego Miasta pod hasłem "KATOWICE  transformacja w kontekście tworzącej się metropolii", odbywającym się w dniach 12-14.05.2008 r. w Katowicach a współorganizowanym przez Urząd Miasta Katowice oraz Akademię Muzyczną w Katowicach, udział wzięli: Główny Architekt Miasta Miszkolc oraz Naczelnik Biura Burmistrza Miasta Miszkolc.

W dniach 4-6 sierpnia 2008 r. w Miszkolcu, na zaproszenie władz miasta, przebywał młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca TYSIĄCLATKI z Katowic, który wystąpił z własnym programem artystycznym w ramach święta dzielnicy Tapolca.

W dniach 12-14.09.2008 r. w Katowicach przebywała oficjalna delegacja miasta Miszkolc, której przewodniczył Burmistrz Pan Sándor Káli. Goście uczestniczyli w "Święcie Miasta", czyli obchodach 143 rocznicy nadania stolicy Górnego Śląska praw miejskich, połączonym z uroczystością wręczenia Katowicom Nagrody Europy przez przedstawicieli Rady Europy (13.09.2008 r.) oraz różnych imprezach towarzyszących m.in. w "Jesiennym Jarmarku Katowickim". W tym samym czasie (12-14.09.2008r.) grupa młodzieży z Miskolc Városi Sportiskola wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Miast Partnerskich w koszykówce chłopców o puchar Prezydenta Miasta Katowice.

W przedsięwzięciu "Młodzież a Parlament Europejski", realizowanym w Miszkolcu w ramach projektu "Partnerstwo bez granic", w dniach 12-19.09.2008 r. udział wzięła dwunastoosobowa grupa młodzieży z VI LO im. Jana Długosza w Katowicach wraz z opiekunami. Organizatorzy stworzyli młodzieży uczestniczącej w tym projekcie możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania polityki zagranicznej, rolą i działalnością organizacji międzynarodowych, narzędziami oraz metodami dyplomacji, itp. Inicjatywa miała na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat ich regionu, kraju i Unii Europejskiej, wyrobienie w nich umiejętności negocjacji, reprezentowania własnych interesów przy jednoczesnym poszanowaniu odmiennych punktów widzenia na różne problemy, rozwijanie umiejętności językowych, a także aktywne włączenie młodzieży w życie swej społeczności i kształtowanie w niej postaw prospołecznych.

W dniach 3-5.10.2008 r. odbyły się w Miszkolcu X Regionalne i Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla młodzieży niepełnosprawnej, w których udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach (8 osób) wraz z opiekunami (2 osoby) oraz przedstawicielem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice.

W dniach 19-22.11.2008 r., w Miszkolcu odbyła się konferencja miast partnerskich pt.: „Równe szanse a organizacje społeczne w Unii Europejskiej”, w której uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Zagranicznego i Wydziału Polityki Społecznej. Większość wystąpień dotyczyła dwóch głównych tematów tego spotkania:

- Osoby niepełnosprawne – ich dostęp do różnych usług i udogodnień;
- Współpraca organizacji społecznych i samorządów lokalnych na rzecz umocnienia praw osób niepełnosprawnych.

Oprócz delegacji zagranicznych, organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji: przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, ekspertów zajmujących się likwidacją barier architektonicznych, pracowników szkół i wolontariuszy oraz młodzież z dysfunkcjami umysłowymi – uczestników projektu „Mam zdanie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W drugim dniu konferencji uczestnicy zwiedzili farmę „Barathegyi”, zatrudniającą osoby z lekkim i średnim stopniem niepełnosprawności. Organizacja, która podjęła tę inicjatywę uzyskała specjalne dotacje z budżetu miasta oraz środków unijnych.

Bardzo cenna okazała się możliwość wymiany doświadczeń, zapoznania się z różnymi rozwiązaniami podejmowanymi przez miasta i organizacje pozarządowe oraz prezentacja dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej zaprezentowała różnorodność form wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz elementy systemu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym funkcjonujące w mieście Katowice, które nie są powszechnie stosowane w innych miastach partnerskich. Wymiernym rezultatem konferencji miało być również wdrożenie w Katowicach, w 2009 roku projektu opartego na interesującym sposobie sporządzania diagnozy barier u osoby niepełnosprawnej oraz planie ich usuwania opracowanym we współpracy z osobą niepełnosprawną, które zostały zaprezentowany podczas konferencji przez przedstawiciela amerykańskiego miasta Cleveland.

W dniach 03-06.06.2009 r. w Katowicach przebywała delegacja radnych, przedstawicieli urzędu, młodzieży wraz z opiekunami oraz mniejszości polskiej z Miszkolca, która w dniu 4 czerwca 2009 r. uczestniczyła w konferencji pod hasłem: „Drogi do wolności. Doświadczenia roku 1989 w Europie Środkowowschodniej”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miszkolc” w sali Sejmu Śląskiego pod patronatem Wojewody Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Katowice. W roli prelegentów wystąpili m.in. przedstawiciele ówczesnej opozycji na Węgrzech i opozycji solidarnościowej w Polsce.

W dniach 02-03.06.2009 r., w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Katowice - Dzieciom” wystąpił gościnnie w Katowicach Miszkolcki Teatr Lalek „Miskolci Csodamalom Bábszínház”.
W dniu 22 czerwca 2009 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nadającą nazwę  "Skwer Przyjaciół z Miszkolca” placowi przy ulicy Sokolskiej w Katowicach.

W dniach 26-28 czerwca 2009 r. odbył się w Katowicach II Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich i Zaprzyjaźnionych w Koszykówce Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. Turniej miał miejsce w Hali Sportowej „Szopienice” przy ul. 11-go Listopada w Katowicach. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe chłopców z roczników 1990 - 1992 z takich miast jak: Ostrawa (Czechy), Koszyce (Słowacja), Miszkolc (Węgry) oraz Wilno (Litwa). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS Katowice. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: miasto Miszkolc zajęło VI miejsce, I miejsce - miasto Wilno, II miejsce - AZS Katowice, III miejsce - miasto Koszyce, IV miejsce - KKS Mickiewicz Katowice i V miejsce – miasto Ostrawa. Impreza była jednym z elementów promocji Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET (Katowice, wrzesień 2009).

W dniach 19-21.10. 2009 r. przebywała w Katowicach Pani Judit V. Molnár utytułowana wokalistka operowa z Miszkolca. Jej występ w Katowicach odbył się w ramach tournée solistki po miastach partnerskich Miszkolca. Warto dodać, iż węgierski kanał telewizyjny Duna TV przygotuje ok. 40-minutowy materiał filmowy o wspomnianym tournée, zawierający krótkie prezentacje miast partnerskich. Artystka wystąpiła w dniu 20.10 2009 r. o godz.17.00 w MDK Koszutka, podczas spotkania z aktorką Panią Elżbietą Zającówną. Śpiewaczce akompaniowała znakomita polska pianistka Pani Hanna Holeksa z Akademii Muzycznej w Katowicach. W czasie pobytu w naszym mieście artystka spotkała się z prof. Janem Ballarinem z Akademii Muzycznej, zwiedziła centrum Katowic, Nikiszowiec, Giszowiec, a także spotkała się z przedstawicielami Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Katowice - Miszkolc.

W dniu 18 marca 2010r. odbyły się w Katowicach w restauracji „Oko Miasta” w Kopule przy Rondzie Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z miast partnerskich Katowic, takich jak: Ostrawa, Koszyce i Miszkolc. W konkursie udział wzięły grupy sześcioosobowe w wieku 12-16 lat. Drużyny z Katowic to uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych numer 8 – głównego organizatora „kulinariów” oraz ZSS nr 9, 10, 11 i 12. Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie pierogów, popularnego w Polsce dania. Młodzież przebywała w Katowicach w dniach od 17 do 19 marca i gościła między innymi w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” oraz śląskim ZOO.

W dniach 4-6.06.2010 r.  na zaproszenie Miasta Miskolc przebywała w tym mieście grupa 5 animatorów folkloru i edukacji regionalnej  z Miejskich Domów Kultury i Zespołu Silesianie, którzy wzięli udział w XIV Borsodi Fono Folklore Festival. W spotkaniu brała również grupa obserwatorów z Ostrawy. Podczas Festiwalu zapoznano się z organizacja życia kulturalnego w Miskolcu,zwiedzono największe w Europie prywatne muzeum kostiumów regionalnych, dzielnicowy dom kultury prowadzony przez organizację pozarządową, dom stowarzyszeń twórców ludowych. Popołudniami i wieczorami grupa brała udział w koncertach plenerowych węgierskich zespołów folklorystycznych i folkowych na zamku Borsodi. Podczas pobytu nawiązywano kontakty i prowadzono rozmowy mające na celu zacieśnienie współpracy. Efektem spotkania był przyjazd zespołu ludowego na imprezę folklorystyczną organizowaną przez Zespoł "Silesianie" w czerwcu na ul. Mariackiej.

W dniach 3-5 września 2010 r. odbył się w Katowicach III Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Koszykówce Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. Turniej miał miejsce w Hali Sportowej „Szopienice” przy ul. 11-go Listopada w Katowicach. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe seniorów z miast: Ostrawa (Czechy), Koszyce (Słowacja), Miszkolc (Węgry) oraz Wilno (Litwa). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS AWF Katowice. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: miasto Ostrawa zajęło I miejsce, II miejsce - miasto Wilno, III miejsce – AZS AWF Katowice, IV miejsce - KKS Mickiewicz Katowice, V miejsce - miasto Koszyce, VI miejsce - miasto Miszkolc. Impreza była okazją do sprawdzenia swoich umiejętności sportowych przez rywalizację ekip z miast partnerskich, a także miała na celu popularyzację koszykówki w mieście.

W dniach 18-20 września 2010 r. wraz z przedstawicielem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice w wyjeździe do Miszkolca z okazji obchodów święta miasta pn. „800-letni Miszkolc” uczestniczył Śląski Teatr Lalki i Aktora „ATENEUM” z Katowic, który w dniu 19.10.2010 r. przedstawił spektakl pt. „Piękna i Bestia”. Po spektaklu odbyło się również spotkanie robocze, na którym omawiano możliwości zacieśnienia współpracy polsko-węgierskiej pomiędzy teatrami z obydwu miast, a także kwestie związane z uczestnictwem Teatru z Miszkolca w przyszłorocznym festiwalu teatralnym w Katowicach i przystąpieniem miasta Katowice do konkursu o uzyskanie tytułu „Europejska Stolica Kultury 2016”. W teatrze miało miejsce również oficjalne spotkanie obu zespołów aktorów. 

W dniu 20.10.2010 r. odbył się drugi spektakl zaprezentowany przez teatr z Katowic. Obydwa przedstawienia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem widzów węgierskich – sala teatru lalkowego w Miszkolcu, licząca 150 miejsc była całkowicie wypełniona.  

W dniu 24.03.2011 r. odbył się II Dzień Węgierski w Katowicach. Gościem honorowyn tego wydarzenia był dr Akos Kriza, nowowybrany Prezydent Miszkolca. W programie  jego jednodniowej wizyty znalazły się oficjalne spotkania z Prezydentem Miasta Katowice Piotrem Uszokiem, Wiceprezydentem Katowic Michałem Lutym, zwiedzanie Giszowca i Nikiszowca oraz udział w uroczystym koncercie pt. Polcacy Węgrom" w Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia Akademii Muzycznej w Katowicach.  

W dniu 30.03.2011r. odbyły się w Katowicach w restauracji „Oko Miasta” w Kopule przy Rondzie II Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. W konkursie udział wzięły grupy sześcioosobowe (trzech uczniów w wieku 12-13 lat oraz trzech z grupy wiekowej 14-16 lat). Katowice reprezentowały drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 - głównego organizatora „kulinariów” oraz ZSS nr 9, 10, 11 i 12. II Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie sałatki jarzynowej. Młodzież przebywała w Katowicach w dniach od 29 do 31 marca i gościła między innymi w Śląskiej Bibliotece Terapeutycznej w Katowicach, w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”, a także w śląskim ZOO.

W dniu 10 maja 2011 r. na zaproszenie Burmistrza Miasta Miszkolc w "Święcie Miasta"  uczestniczył Prezydent Miasta Katowice. Podczas spotkania obydwu liderów miast omówiono możliwości wdrażania wspólnych, przyszłych projektów oraz rozwijania współpracy partnerskiej obejmującej nowe obszary działań.

W dniach 24.06-01.07.2011 r. Miasto Miszkolc zorganizowało na kempingu Balatonmariafurdo, nad jeziorem Balaton, międzynarodowy obóz dla młodzieży z miast partnerskich. Jego uczestnikami było 15. dzieci z Katowic w wieku 12-16 lat wraz z 3 opiekunami. Miasto Miszkolc pokryło koszty zakwaterowania i wyżywienia, podczas gdy Miasto Katowice sfinansowało wydatki związane z przejazdem katowickich uczestników obozu letniego.

W dniach 08-09.09.2011 r. w "Międzynarodowej Konferencji: Zieleń Miejska - Katowice 2011" zorganizowanej pod hasłem: "Zarządzanie miejskimi terenami zielonymi" uczestniczyło dwóch reprezentantówi Miszkolca, którzy przedstawili prezentację pt.: "Zarządzanie i finansowanie zieleni miejskiej w Miszkolcu" oraz uczestniczyli w obradach konferencji i wymianie doświadczeń dotyczących finansowania, zarządzania, jak również strategii utrzymania zieleni na terenach miejskich.

25.09.2011 w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja, Warsztaty oraz Turniej pn. ”Gry Logiczne – kreatywna forma edukacji, rozwoju i integracji europejskiej”. Patronatu udzieli jej: Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice, dr Ákos Kriza - Prezydent Miasta Miszkolc i Jürgen Roters - Nadburmistrz Miasta Kolonia. Impreza otrzymała dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  i współpracy między społeczeństwami 2011. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miszkolc. Podczas tej imprezy uczestnicy wzięli udział w wykładach, prezentacjach, warsztatach oraz turnieju nowoczesnych planszowych gier logicznych. Zajęcia poprowadzili instruktorzy pracowni matematycznej Pałacu Młodzieży, przy której spotykają się pasjonaci gier logicznych z Katowic, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz wolontariusze. Jednym z partnerów było również Nadleśnictwo Katowice. W imprezie brała udział 12 osobowa grupa młodzieży z Avasi Gimnazjum z Miszkolca, 15 uczniów   z Gymnázium - Matiční z Ostrawy, 15 uczniów z Gimnazjum Kreuzgasse w Kolonii, uczniowie VI LO  im J. Długosza, VIII LO im. M. Curie-Skłodowskiej, Zespołu Szkół Plastycznych oraz innych szkół ponadgimnazjalnych z Katowic i województwa śląskiego w ilości 100 osób.​

W dniu 27 marca 2012 r. w katowickiej restauracji "Oko Miasta" przy Rondzie im. gen. J. Ziętka odbyły się - pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice - III Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Miszkolca, Ostrawy i Koszyc. Katowice reprezentowały drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 - głównego organizatora "kulinariów" oraz ZSS nr 9,10,11 i 12.          

W konkursie wzięły udział grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie tradycyjnego śląskiego obiadu. Z okazji Mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich przebywali w Katowicach od 26 do 28 marca i gościli między innymi w Muzeum Historii Katowic, w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum" oraz śląskim ZOO.

Już po raz trzeci Miasto Katowice wraz z Katowickim Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Henryka Sławika i Józefa Antalla oraz Stowarzyszeniem Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc zorganizowało "Dni Węgierskie". Tegoroczną edycję, która odbyła się w dniach 29-30 marca 2012 r.,  honorowym patronatem objęli: Przewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Laszlo Kover i Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz. Program imprezy obejmował m.in. organizację konferencji pt.: "Dylematy polskiej i węgierskiej polityki narodowościowej w XX w." oraz koncert muzyki poważnej w Akademii Muzycznej w Katowicach, podczas którego została odsłonięta tablica upamiętniająca pośmiertne nadanie najwyższych polskich odznaczeń państwowych Henrykowi Sławikowi i Józefowi Antallowi w 2010 r.

Z tej okazji w Katowicach gościła delegacja partnerskiego miasta Miszkolc, której przewodził Wiceprezydent Gabor Kiss. Podczas wizyty gości z Węgier w dniach 28-31 marca 2012 r. omówiono również kierunki dalszej współpracy obydwu miast. 

W dniu 28 marca 2012 r. pracownik Miasta Miszkolc ds. młodzieży wziął udział w uroczystej inauguracji starań Miasta Katowice o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży, która odbyła się w Bibliotece Śląskiej. 

W dniach 23-25 kwietnia 2012 r. odbyła się  w Katowicach konferencja pod hasłem: "Pokochać starość - możliwości i wyzwania wobec współczesnych seniorów", w której uczestniczyła przedstawicielka partnerskiego miasta Miszkolc. Podczas tego spotkania międzynarodowego oraz towarzyszących mu wizyt studyjnych uczestnicy mogli wymienić poglądy i doświadczenia na tematy ważne dla osób w podeszłym wieku, ich opiekunów oraz personelu i ekspertów zawodowo zajmujących się tą problematyką, takie jak.: aktywizacja osób starszych, poprawa jakości życia i pomoc dla seniorów, odkrywanie  i wykorzystywanie potencjału osób w wieku senioralnym.

W dniu 6 czerwca 2012 r. w Katowicach przebywała 6-osobowa delegacja na czele z Głównym Architektem Miasta Miszkolc oraz Naczelnikiem Wydziału ds. Kultury, Turystyki i Marketingu Miejskiego. Gości podejmował Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Michał Luty, któremu towarzyszyli: Główny Architekt Miasta Katowice oraz przedstawiciele Zakładu Zieleni Miejskiej i Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Tematem spotkania było przygotowanie koncepcji elementów promocyjnych Miasta Miszkolc i Węgier na Skwerze Przyjaciół z Miszkolca przy ul. Sokolskiej w Katowicach oraz omówienie propozycji współpracy między miastami na 2013 r.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Miszkolc w dniach 19-26 czerwca 2012 r. przebywała na Międzynarodowym Obozie Młodzieżowym w Balatonmariafurdo grupa młodzieży wraz z opiekunami z trzech katowickich szkół: SP nr 42 im. Józefy Kantorówny, SP nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej i SP nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego. Wyjazd był nagrodą za osiągnięcia uczniów w nauce i sporcie, a także za działania społeczne, itp.


Poza gospodarzami z Węgier oraz uczestnikami z Katowic w imprezie udział wzięli również przedstawiciele z pozostałych miast partnerskich Miszkolca z państw Grupy Wyszehradzkiej, tj.: Ostrawy (Republika Czeska) i Koszyc (Słowacja), a także z Bułgarii i Finlandii. Była to już druga edycja tego typu spotkań, które dla młodych ludzi stanowią znakomitą okazję do zawarcia nowych przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów, pogłębienia świadomości dotyczącej idei partnerstwa miast bliźniaczych, jak również poznania historii i kultury naszych zagranicznych sąsiadów oraz innych narodów.

W dniu 19.03.2013 r. odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice w Restauracji "Oko Miasta" w Katowicach IV Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Katowice reprezentowały drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 - głównego organizatora "Kulinariów" oraz z Zespołów Szkół Specjalnych nr 9, 10, i 12.     

W konkursie wzięły udział grupy sześcioosobowe składające się z reprezentantów szkół   w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących ze sobą grup było przygotowanie potrawy według podanego przepisu. Z okazji Mistrzostw Kulinarnych uczestnicy z miast partnerskich przebywali w Katowicach w terminie 18-20 marca 2013 r. i gościli m.in. w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum" na sztuce pt.: "Trzy złote włosy" oraz w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Celem imprezy była międzynarodowa integracja młodzieży niepełnosprawnej połączona z kulinarną rywalizacją i wspólną zabawą.

Podczas Mistrzostw obecni byli: Pani Krystyna Siejna - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice, Pani Ilona Raczyńska-Ciszak - przedstawicielka Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pana Marka Plury, a także pracownicy Urzędu Miasta Katowice z Wydziałów: Edukacji, Funduszy Europejskich oraz Promocji.

W dniach 23-24.03.2013 r. w katowickiej Hali Widowiskowo-Sportowej "Spodek" odbył się Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z udziałem licznej, 400-osobowej grupy zawodników z Polski, Węgier i Ukrainy. Organizatorami tej imprezy byli: Miasto Katowice, Miasto Miszkolc oraz Śląski Związek Szachowy przy współpracy: Klubu Szachowego HetMaN Szopienice, UKS Pałac Młodzieży Katowice, UKS 21 Podlesie, KU AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Patronatem honorowym turniej objęli: Pan Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice oraz Pan Ákos Kriza - Prezydent Miszkolca. Wydarzenie to zorganizowano w ramach czwartej edycji Dnia Węgierskiego w Katowicach.

4.04.2013 r. miały miejsce główne obchody organizowanego już po raz czwarty Dnia Węgierskiego w Katowicach. Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Pan Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice oraz Pan Iván Gyurcsik - Ambasador Węgier w RP.​

Program wydarzenia składał się z następujących części:

1/. Międzynarodowej konferencji naukowej na Uniwersytecie Śląskim pod hasłem: "Polacy na Węgrzech, Węgrzy w Polsce w latach II wojny światowej", w ramach której omówiono następujące tematy:

- II węgierski korpus rezerwowy w okupowanej Polsce podczas drugiej wojny światowej (dr Sándor Szakály);

- Emanuel Korompay - Węgier zamordowany w Ostaszkowie (Tibor Gerencsér);

- Węgierskie jednostki wojskowe w Polsce, w okresie wojny (Endre László Varga);

- Henryk Sławik (dr hab. Lech Krzyżanowski);

- Działalność Wacława Felczaka na Węgrzech podczas II wojny światowej (dr Tadeusz Kopyś);

- Upamiętnienie związków polsko-węgierskich w ostatnich latach (dr hab. Andrzej Kunert).

2/. Uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej jeńców węgierskich, rozstrzelanych przez żołnierzy Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. w Katowicach-Murckach.

Delegacja węgierska uczestnicząca w uroczystości podziękowała mieszkańcom dzielnicy Murcki za kilkudziesięcioletnią opiekę nad grobem ich rodaków.

3/. Uroczystego koncertu w katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego pod tytułem: "Polacy - Węgrom, Węgrzy - Polakom", podczas którego wystąpili pianiści z Akademii Muzycznej im. Franciszka Liszta w Budapeszcie oraz Marcin Wyrostek z Zespołem Coloriage. Koncert poprzedziło wręczenie nagród laureatom konkursu zorganizowanego wśród młodzieży szkolnej przez Gimnazjum nr 19 w Katowicach na temat patrona szkoły - Henryka Sławika, a także Józefa Antalla - węgierskiego polityka, społecznika i organizatora pomocy dla polskich uchdźców przybyłych na Węgry po klęsce wrześniowej w 1939 r.

W uroczystościach Dnia Węgierskiego udział wzięli m.in.: Pan Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice, Pani Krystyna Siejna - Pierwsza Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Michał Luty - Wiceprezydent Miasta Katowice, dr hab. Andrzej Kunert - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Pan Lajos Horváth - reprezentant węgierskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, Pan Ákos Kriza - Prezydent Miszkolca, Pan Péter Pfliegler - Wiceprezydent Miszkolca, Pan Imre Molnár - Ambasada Republiki Węgierskiej w Warszawie, Pan Ákos Engelmayer - były Ambasador Węgier w Polsce, Pierwszy Ambasador Węgier po 1989 r., JM Rektor prof. Tomasz Miczka - Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. dr. András Batta - Rektor Akademii Muzycznej w Budapeszcie, dr Andrzej Dragoń - Dyrektor katowickiego oddziału IPN, dr Sándor Szakály, dr Endre László Varga, Pan Tibor Gerencsér,  Pani Beáta Ambrus - przedstawicielka Urzędu Miasta Miszkolc, mgr inż. Tadeusz Norman - Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice, pracownicy Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice.

Dnia 5.04.2013 r. w Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika w Katowicach wizytę złożyli ww. Prezydent oraz Wiceprezydent Miszkolca, Wiceprezydent Miasta Katowice - Pan Michał Luty oraz przedstawiciel Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice.   

W dniach 4-7.04.2013 r. na ul. Staromiejskiej w Katowicach odbył się Jarmark Węgierski z udziałem ok. 15 wystawców z Węgier, którzy oferowali sprzedaż m.in.: win i specjałów węgierskich, takich jak:  langosze, kurtoskalacse, wędliny, przetwory, pasty, sosy, przyprawy, a także: naturalnych kosmetyków (mydeł, olejków, kremów, itp.); drewnianych zabawek,  pacynek, wyrobów ze skóry, instrumentów muzycznych, ceramiki i biżuterii.

12.04.2013 r. z jednodniową wizytą do Katowic przybył Pan Marcell Zsiga - Wiceprezydent Miszkolca odpowiedzialny za sprawy sportu i zdrowia, a jednocześnie jeden z najmłodszych członków parlamentu węgierskiego. Gość spotkał się z  Panią Krystyną Siejną - Pierwszą Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Panią Ewelinę Kajzerek -Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych, a także miał okazję osobiście obserwować przebieg rozgrywek w ramach turnieju tenisowego WTA.

​Na zaproszenie Burmistrza Miasta Miszkolc w dniach 1-8.08.2013 r. dziesięcioosobowa grupa młodzieży z Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika w Katowicach - wraz z nauczycielami-opiekunami - uczestniczyła w III Międzynarodowym Obozie Miast Partnerskich Miszkolca, organizowanym w rekreacyjnej miejscowości Balatonmáriafürdő na Węgrzech. Głównym celem tego cyklicznego projektu jest przybliżenie międzynarodowej społeczności młodzieży z miast Grupy Wyszehradzkiej (tj.: Katowic, Miszkolca, Koszyc i Ostrawy) oraz pozostałym uczestnikom (m.in. z Bułgarii, Finlandii i Niemiec) idei partnerstwa miast bliźniaczych, a wyjazd był nagrodą za osiągnięcia uczniów w nauce i sporcie oraz za zaangażowanie w inicjatywy społeczne. Gospodarze spotkania już po raz trzeci zdołali stworzyć wspaniałą atmosferę sprzyjającą rozwijaniu ducha przyjaźni, jedności oraz pozytywnego współzawodnictwa wśród młodych ludzi, natomiast bliskość i wysokie walory okolicznej przyrody, jak również wycieczki i liczne atrakcje zapewniły uczestnikom dobrą zabawę oraz doskonały wakacyjny wypoczynek. Codziennie odbywały się zawody obejmujące różne dyscypliny sportowe oraz konkurencje sprawnościowe, w których uczestniczyła cała obozowa młodzież. Do dyspozycji uczestników były również stoły pingpongowe i bilardowe, gra "piłkarzyki", a wieczorami organizowano dyskoteki i zabawy karaoke. Ponadto, pobyt podzielony był na tzw. dni narodowe, tzn. dzień węgierski, polski, fiński, bułgarski, itd. Każdego dnia przedstawiciele poszczególnych państw przedstawiali pozostałym uczestnikom prezentację dotyczącą swojego kraju. Dzięki temu uczniowie poznali kulturę, tradycje i zwyczaje innych narodów. Zadbano również o to, by w danym dniu na stole zagościły narodowe posiłki, a dzięki sprzyjającej pogodzie uczestnicy codziennie mogli korzystać z kąpieli w Balatonie.

W dniach 26-28.09.2013 r. w Miszkolcu odbyło się kolejne Spotkanie Sportowe Miast Partnerskich Grupy Wyszehradzkiej (V4). Na zaproszenie Burmistrza tego miasta w wydarzeniu wzięło udział dwóch oficjalnych przedstawicieli miasta Katowice, tj.: Pan Krzysztof Marek – Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Pan Sławomir Witek – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Katowice, a także 13 uczestników sportowych. Rozgrywki odbyły się w następujących dyscyplinach: piłka nożna (football), unihokej (floorball) i streetball. Zawodnicy z Katowic zdobyli miejsca medalowe w następujących konkurencjach:

- I miejsce w unihokeju
- III miejsce w piłce nożnej oraz
- III miejsce – streetball.
W klasyfikacji generalnej katowicka drużyna zajęła II miejsce.
Poza rozgrywkami sportowymi uczestnicy zwiedzili także zabytki i atrakcje miasta Miszkolca.

 W dniu 11 marca 2014r. odbyły się w Katowicach V Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. W mistrzostwach udział wzięły grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących grup było przygotowanie potrawy według podanego wcześniej przepisu. Z Ostrawy przyjechała "Zakladni Skola, Ostrava - Zabreh, Kpt. Vajdy". Miasto Katowice reprezentowane było przez drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych (numer 7, 9, 10, 11 i 12). Konkurs otworzył Pan Michał Luty - Wiceprezydent Miasta Katowice. Ponadto każda z grup przedstawiła własny program artystyczny, chrakterystyczny dla danego państwa czy regionu. Z okazji mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich gościli w Katowicach od 10 do 12 marca 2014r. W programie wizyty znalazły się także dodatkowe atrakcje: zwiedzanie miasta, zajęcia w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, młodzież obejrzała także sztukę teatralną w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum".

W dniach 28-30 marca 2014 r. odbyła się kolejna edycja „Dni Węgierskich w Katowicach”, w ramach których zorganizowano następujące wydarzenia:

1. Międzynarodową konferencję historyczną (28.03.2014 r.) składająca się z 2 części:

  • Polacy i Węgrzy w latach I wojny światowej”

  • Żołnierze węgierscy na ziemiach polskich, polscy legioniści na Węgrzech”.

(miejsce: Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11).

2. II Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (29-30.03.2014 r.) z udziałem zawodników polskich i węgierskich w różnych grupach wiekowych (miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” w Katowicach).

3. Koncert w katowickiej Akademii Muzycznej z cyklu „Polacy - Węgrom”w wykonaniu Zespołu „Vołosi”.

W dniach 13-15.06.2014 r., na zaproszenie Burmistrza Miszkolca, odbył się wyjazd członków „Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc” do miasta Miszkolc. Jego celem było omówienie tematów związanych z organizacją przez miasto Katowice w 2015 r. Międzypaństwowego Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz przedyskutowanie różnych projektów dwustronnej współpracy w najbliższych latach.

W dniach 31.07-07.08.2014 r. - na zaproszenie Burmistrza miasta Miszkolca, 10-osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum im. Henryka Sławika w Katowicach, wraz z 2 nauczycielami - opiekunami wzięła udział w Międzynarodowym Obozie Młodzieży z Miast Partnerskich Miszkolca w miejscowości Balatonmáriafürdő nad Jeziorem Balaton. Pobyt w całości sfinansowany został przez miasto Miszkolc. Głównym celem tych cyklicznych spotkań międzynarodowych jest promowanie idei integracji młodzieży z różnych krajów świata oraz partnerstwa miast bliźniaczych zwłaszcza w ramach Grupy Wyszehradzkiej. W ostatnich latach w inicjatywę tę włącza się także coraz więcej partnerów spoza V4, takich jak: Turcja, Niemcy, Bułgaria, Finlandia, itp.

Każdorazowo młodzież może korzystać również z lokalnych i regionalnych atrakcji podczas specjalnie organizowanych wycieczek. Poza aspektem rekreacyjnym tego wydarzenia ważna jest także jego część merytoryczna, podczas której uczestnicy mogą poznawać historię, elementy kultury oraz kuchnię każdego z zaprzyjaźnionych miast, przedstawiają prezentacje multimedialne na temat narodowych, regionalnych i lokalnych tradycji, zwyczajów, strojów, tańców, muzyki, itp.

Coroczne wyjazdy na międzynarodowy obóz młodzieżowy w węgierskim Balatonmáriafürdő stanowią nagrodę za osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach takich jak: nauka, sport, przedsięwzięcia artystyczne, działania społeczne, itp.

Warto również wspomnieć o projekcie pt.: Czy młodzi Polacy i Węgrzy potrafią współpracować?” W wyniku konkursu wniosków o dofinansowanie, ogłoszonego w oparciu o Deklarację Intencji z dnia 29 stycznia 2014 r. podpisaną między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Węgier a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej i o Regulamin Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej, komisja kierowana przez ambasadora Węgier w Warszawie dr. Ivána Gyurcsíka, przyznała Stowarzyszeniu Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc środki finansowe na realizację ww. projektu.

Zgodnie z założeniem, projekt umożliwił spotkanie polskiej i węgierskiej grupy młodzieży z miast partnerskich Katowice i Miszkolc w celu wykazania możliwości współpracy. W ciągu kilkudniowej kreatywnej sesji w dniach 2-5 października 2014 r., działając w losowo dobranych polsko-węgierskich parach, uczestnicy musieli najpierw wspólnie dokonać wyboru tematu, a następnie wykonać pracę w formie plakatu. Tematyka prac była dowolna. W okresie sesji młodzież węgierska była zakwaterowana w rodzinach polskich uczestników konkursu, co umożliwiło nawiązanie bliższych przyjaźni.

Z uwagi na fakt, iż 2014 był Rokiem Henryka Sławika w Województwie Śląskim, uczestnicy tego przedsięwzięcia spotkali się z przedstawicielami Katowickiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Henryka Sławika i Józefa Antalla, na którym odbyła się prezentacja dot. współpracy obydwu bohaterów Polski i Węgier. Wzięli także udział w spotkaniu z Prezesem Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Katowice–Miszkolc, podczas którego poznali cele działania stowarzyszenia oraz tematykę dotychczas zrealizowanych projektów między obydwoma miastami. Odbyła się również wycieczka po Katowicach pod hasłem: „Odkrywanie śladów węgierskich w Katowicach”, w czasie której młodzież zobaczyła m.in. Plac Przyjaciół z Miszkolca przy ul. Sokolskiej, tablicę upamiętniającą nadanie Orderu Orła Białego Henrykowi Sławikowi oraz wysokich odznaczeń państwowych wielu Węgrom w patio Akademii Muzycznej, tablicę pamiątkową poświęconą Henrykowi Sławikowi przy ul. Św. Jana oraz leśną mogiłę żołnierzy węgierskich w dzielnicy Katowice-Murcki.

W październiku 2014 r. wystawa prac powstałych w ramach ww.. projektu miała miejsce w Avasi Gimnazium w Miszkolcu, a w listopadzie 2014 r. została udostępniona w Urzędzie Miasta Miszkolc. Prezentacja wystawy w Katowicach odbyła się w pierwszym kwartale 2015 r.

W dniu 10 marca 2015r. odbyły się w Katowicach VI Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. W mistrzostwach udział wzięły grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących grup było przygotowanie potrawy według podanego wcześniej przepisu. Z Ostrawy przyjechała "Zakladni Skola, Ostrava - Zabreh, Kpt. Vajdy". Miasto Katowice reprezentowane było przez drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych (numer 7, 9, 10, 11 i 12). Ponadto każda z grup przedstawiła własny program artystyczny, charakterystyczny dla danego państwa czy regionu. Z okazji mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich gościli w Katowicach od 9 do 11 marca 2015r. W programie wizyty znalazły się także dodatkowe atrakcje: zwiedzanie miasta, wizyta w Muzeum Śląskim, zajęcia artystyczne w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach na os. Tysiąclecia.

W dniu 21 marca 2015 r. miały miejsce główne uroczystości obchodów oficjalnego Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej” w Katowicach” z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Prezydenta Węgier Janósa Adera.

Ich program obejmował:

- uroczystą mszę świętą w Archikatedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach odprawioną z elementami w językach: polskim, węgierskim i łacińskim przez Arcybiskupa Wiktora Skworca i zaproszonych przez niego kapłanów z Węgier - w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Małżonką oraz Prezydenta Węgier z Małżonką;

- ceremonię odsłonięcia pomnika Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora przez Prezydentów obydwu państw przed budynkiem Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach;

- główne uroczystości Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 2015” z udziałem Prezydentów Polski i Węgier wraz z Małżonkami w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zakończone okolicznościowym koncertem w wykonaniu muzyków NOSPR, składającym się z następujących części:

1/. Artur Malawski - Hungaria 1956 cz. I Allegro barbaro

2/. Ferenc Liszt - Koncert fortepianowy Es-dur

3/. Zoltán Kodály – Hary Janos (fragmenty).

- Muzyczna Gala Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, zorganizowana w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Powyższe uroczystości, oprócz mieszkańców Katowic zgromadziły wielu zaproszonych gości z kraju i zagranicy – w tym niezwykle liczną (ok. 200-osobową) reprezentację środowisk polonijnych z różnych regionów Węgier. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych w średniowiecznych strojach, którzy uświetnili to polsko-węgierskie święto.

Ponadto, uczestnicy międzypaństwowego Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej” mogli wziąć udział w następujących wydarzeniach towarzyszących:

- Przeglądzie Węgierskich Teatrów Lalek w dniach 20-22 marca 2015 r. z udziałem węgierskich teatrów z Budapesztu, Miszkolca i Peczu, zorganizowanym przez Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM;

- koncercie młodych muzyków z Katowic i Miszkolca zorganizowanym przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w ​Katowicach im. Wojciecha Kilara (20 marca 2015 r.);

- III Turnieju Szachowym Przyjaźni Polsko-Węgierskiej odbywającym się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (21-22 marca 2015 r.);

- Przeglądzie Kina Węgierskiego i koncercie Zespołu ”Passed”, przygotowanym przez Kinoteatr RIALTO (16-20 marca 2015 r.);

- interaktywnej wystawie ”Soundweaving” oraz koncercie Joszko Brody i ludowej orkiestry smyczkowej Folk Embassy, zorganizowanych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach;

- prezentacji kolekcji win z serii Carton Hungaricum 2015 Superior na terenie Hotelu „Monopol”.

W dniu 16 maja 2015 r. w Miszkolcu, na terenie Generali Sports Arena odbył się międzynarodowy konkurs tańca pod nazwą ”International Dance Cup”, którego zwycięzcami został 12-osobowy zespół tancerzy z katowickiego YouCanDoIt Dance Studio.


W dniach 10-11 września 2015 r. z okazji 150-lecia nadania Katowicom praw miejskich przebywali z wizytą w Katowicach przedstawiciele miasta Miszkolca w składzie: Pan Péter Pfliegler – Wiceprezydent Miasta Miszkolc, Pani Mária Kovácsné Budai – Radna Miasta Miszkolc, Pani Béata Ambrus – Koordynator ds. Międzynarodowych w Biurze Prezydenta Miasta Miszkolc. Delegacja wzięła udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Katowice w dniu 11 września, podczas której głos zabrał Wiceprezydent Miasta Miszkolc (obok uczestników z innych miast partnerskich (tj.: Kolonii, Ostrawy, Opawy, Saint-Etienne i Mobile) na temat dotychczasowych, wieloletnich i pomyślnie rozwijających się kontaktów między Katowicami i Miszkolcem, a także dobrze rokujących na przyszłość. Następnie goście z zainteresowaniem zwiedzili wystawę obrazującą dzieje Śląska pt.: „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, znajdującą się w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego oraz wysłuchali koncertu Zespołu „Extempore” prezentującego muzykę XVII i XVIII wi​eku.

W dniu 15 marca 2016 r. odbyły się w Katowicach VII Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Koszyc, Ostrawy, Miszkolca i Kolonii. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. W mistrzostwach udział wzięły grupy sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących grup było przygotowanie potrawy według podanego wcześniej przepisu. Z Miszkolca przyjechała Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes. Miasto Katowice reprezentowane było przez drużyny: Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - głównego organizatora konkursu, jak również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych. Każda z grup przedstawiła własny program artystyczny, charakterystyczny dla danego państwa czy regionu. Z okazji mistrzostw uczestnicy z Koszyc i innych miast partnerskich gościli w Katowicach od 14 do 16 marca 2016 r. W programie wizyty znalazły się także dodatkowe atrakcje, takie jak: zwiedzanie miasta oraz wizyta w Muzeum Chleba w Radzionkowi.

W dniu 31 marca 2016 r. odbyła się kolejna edycja „Dnia Węgierskiego w Katowicach”, którego głównymi organizatorami, podobnie jak w ubiegłych latach, byli: Miasto Katowice, Katowickie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Henryka Sławika i Józefa Antalla oraz Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa oraz Nadburmistrz Budapesztu István Tarlós. Z tej okazji w X LO im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach odbyła się debata z udziałem młodzieży szkolnej pod hasłem: „Polska i Węgry 1956 – wspólna sprawa”. Spotkaniu przewodniczyli goście węgierscy: dr János Tischler – Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury oraz Ákos Engelmayer – tłumacz, dziennikarz, uczestnik Powstania 1956 r., od 1980 r. działacz NSZZ Solidarność, współzałożyciel Solidarności Polsko-Węgierskiej w 1987 r., Ambasador Węgier w Polsce w latach 1990-1995, przebywający na stałe w naszym kraju od 1962 r. Stałym elementem wydarzenia pod nazwą „Dzień Węgierski w Katowicach” jest również Koncert Polacy – Węgrom. W roku 2016 głównymi wykonawcami tego koncertu była Śląska Grupa Perkusyjna.

W dniu 31 marca br. nastąpiło oficjalne otwarcie Placu Sławika i Antalla przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W uroczystej ceremonii licznie uczestniczyli goście z Węgier, m.in.: Pan Péter Pfliegler – Wiceprezydent Miszkolca oraz Pani Beáta Ambrus – Koordynator Miasta Miszkolc ds. Współpracy Międzynarodowej.

W dniach 7-8 maja 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się IV Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Niemal 600 zawodników z 12 różnych krajów zmierzyło się w sześciu kategoriach. Warto podkreślić, że w bieżącym roku były to najliczniejsze otwarte zawody szachowe w Polsce i jedne z największych w Europie. Organizatorami tego spektakularnego wydarzenia byli: Miasto Katowice oraz Śląski Związek Szachowy. Obecność 21 arcymistrzów świadczy o wysokim poziomie rozgrywek oraz umiejętnościach samych zawodników. Fundusz nagród wyniósł 32 000 zł. Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych uczestnikach turnieju, dla których przewidziano nagrody-niespodzianki bez względu na zajęte lokaty. Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje dla najmłodszych i dla kibiców. Podczas trwania imprezy dzieci mogły skorzystać z wielu rozrywek przygotowanych przez profesjonalnych animatorów, natomiast wszyscy szachowi kibice mogli na bieżąco śledzić przebieg najlepszych partii on-line za pomocą portalu internetowego. Dodatkowo, turniej transmitowała telewizja internetowa.

W dniach 31 lipca - 7 sierpnia 2016 r. - na zaproszenie Burmistrza miasta Miszkolca, 10-osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum im. Henryka Sławika w Katowicach, wraz z dwoma nauczycielami – opiekunami, wzięła udział w Międzynarodowym Obozie Młodzieży z Miast Partnerskich Miszkolca w miejscowości Balatonmáriafürdő nad Jeziorem Balaton. Pobyt w całości sfinansowany został przez miasto Miszkolc, a Wydział Promocji pokrył koszty podróży katowickich uczestników. Głównym celem tych cyklicznych spotkań międzynarodowych jest promowanie idei integracji młodzieży z różnych krajów świata oraz partnerstwa miast bliźniaczych zwłaszcza w ramach Grupy Wyszehradzkiej. W ostatnich latach w inicjatywę tę włącza się także coraz więcej partnerów spoza V4, takich jak: Niemcy, Finlandia, Bułgaria czy Turcja. Każdorazowo młodzież może korzystać również z lokalnych i regionalnych atrakcji podczas specjalnie organizowanych wycieczek. Poza aspektem rekreacyjnym tego wydarzenia ważna jest także jego część merytoryczna, podczas której uczestnicy mogą poznawać historię, elementy kultury oraz kuchnię każdego z zaprzyjaźnionych miast, przedstawiają prezentacje multimedialne na temat narodowych, regionalnych i lokalnych tradycji, zwyczajów, strojów, tańców, muzyki, itp. Coroczne wyjazdy na międzynarodowy obóz młodzieżowy w węgierskim Balatonmáriafürdő stanowią nagrodę za osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach takich jak: nauka, sport, przedsięwzięcia artystyczne oraz działania społeczne. 

W dniach 23-28 października 2016 r. w katowickim Kinie „Światowid” odbył się przegląd filmowy poświęcony 60. rocznicy powstania węgierskiego, zatytułowany: „Październik 56 na Węgrzech – Pamiętamy”, w ramach którego zaprezentowane zostały następujące filmy: Zbrodnia bez kary” (poświęcony sprawie Béli Biszku – jednego z czołowych przywódców kierujących retorsjami po stłumieniu Rewolucji Węgierskiej 1956r., nigdy nieosądzonego zbrodniarza wojennego i zbrodniarza przeciw ludzkości, który zmarł 31 marca br.),  Mansfeld (opowiada tragiczną historię małoletniego uczestnika powstania węgierskiego Pétera Mansfelda, który po jego stłumieniu został aresztowany i skazany na karę śmierci; straconego trzy lata po zatwierdzeniu wyroku – 11 dni po uzyskaniu przez niego pełnoletności), Z wyciągniętymi rękami (dokumentuje historię wspólnych dążeń Polaków i Węgrów jako krajów bloku komunistycznego wyróżniających się najbardziej aktywnym dążeniem do niezależności), 1956 - Wolność i miłość (pokazuje zmagania sportowe głównego bohatera Karcsi Szabo, który wraz z drużyną walczą w waterpolo z Sowietami o złoto na Olimpiadzie w Melbourne i w ten sposób obrazuje symboliczną bitwę o honor i wolność, na którą patrzy cały świat), Chłopcy z ulicy Słonecznej (poświęcony tragicznym wydarzeniom 1956 roku, zakończonym krwawą interwencją radzieckiej armii; bohaterami filmu jest grupa nastolatków, którzy przez 12 dni dzielnie bronią kina NAP przed sowieckimi czołgami),  Niepochowany (traktuje o losach Imre Nagy'a – przywódcy powstania węgierskiego w 1956 r., który jako premier miał odwagę proklamować powstanie systemu wielopartyjnego, zapowiedzieć wolne wybory, domagać się wycofania z kraju wojsk sowieckich i wreszcie ogłosić wystąpienie ojczyzny z Układu Warszawskiego oraz ogłosić jej neutralność). Podczas uroczystości inaugurującej przegląd, przedmowę wygłosiła pani profesor Adrienne Körmendy – Konsul Generalna Węgier z Krakowa. Wydarzenie uświetnił również wykład historyka, dziennikarza i publicysty Tadeusza M. Płużańskiego pt. „Poznańskie wydarzenia Czerwca' 56 jako impuls do węgierskiego Października' 56”, a także występ folklorystycznego zespołu węgierskiego z Miszkolca „Szinvavölgyi”. Dopełnieniem pierwszego dnia spotkań z filmem węgierskim był „węgierski poczęstunek”.

W dniu 28 listopada odbył się koncert pt. "Freedom First",  zorganizowany w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, w wykonaniu Węgierskiej Narodowej Orkiestry Filharmonicznej z Budapesztu. Program koncertu obejmował następujące utwory:

- "Tańce z Galanty" Zoltána Kodály'a;

- Koncert fortepianowy Es-dur Ferenca Liszta oraz

- Koncert na orkiestrę Béli Bartóka. 

Występ węgierskiej orkiestry odbył się w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. Jego celem było również upamiętnienie 60. rocznicy Powstania Węgierskiego 1956 r oraz 135. rocznicy urodzin węgierskiego kompozytora Béli Bartóka.  W wydarzeniu tym wzięli udział liczni goście z Węgier, m.in.: delegacja miasta partnerskiego Miszkolca na czele z wiceprezydentem i radnymi tego miasta oraz Konsul Generalna Węgier z Krakowa, a także władze i przedstawiciele miasta Katowice oraz liczni mieszkańcy stolicy Górnego Śląska i miejscowości ościennych.

Wzorem lat poprzednich, w dniu 14 marca 2017 r. odbyły się w Katowicach Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne, w których udział wzięły dzieci i młodzież niepełnosprawna z Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes w Miszkolcu. Z okazji mistrzostw uczestnicy z Miszkolca oraz innych miast partnerskich gościli w Katowicach od 13 do 15 marca 2017 r. W programie ich wizyty znalazły się m.in. warsztaty w Teatrze Ateneum i Pałacu Młodzieży oraz zwiedzanie stolicy Górnego Śląska.

W dniu 30 marca 2017 r. odbył się „VIII Dzień Węgierski w Katowicach” pod honorowym patronatem Wicepremiera i Ministra Kultury Piotra Glińskiego oraz Ministra Zasobów Ludzkich Węgier Zoltána Baloga. Ze strony węgierskiej udział w tym wydarzeniu wzięli, m.in.: Pani Orsolya Zsuzsanna Kovács – Ambasador Węgier w Polsce oraz delegacja miasta Miszkolc pod przewodnictwem Pana Pétera Pflieglera – Wiceprezydenta Miasta Miszkolca. Program wizyty obejmował: wystąpienie pani Ambasador Węgier przed Radą Miasta Katowice; przejazd na Plac dr. Józefa Rostka i odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców Katowic pomagających Węgrom w 1956 r.; otwarcie wystawy pn. „1956. Polska-Węgry. Historia i Pamięć” oraz Koncert „Polacy-Węgrom” w wykonaniu węgierskiego flecisty Jánosa Bálinta oraz polskiej pianistki Magdaleny Duś, którzy wykonali kompozycje: Béli Bartóka (Suite Paysanne Hongroise), Zoltána Kodály (Epigramme), Łukasza Wosia (Suita nr. 2 na flet i fortepian) oraz Franza Liszta (Rapsodia Węgierska nr. 2). W drugiej części koncertu wystąpiła grupa Etnos Ensemble, która zaprezentowała styl polegający na zderzeniu rożnych kultur Europy, opierający się na własnych aranżacjach tradycyjnej muzyki bałkańskiej, polskiej, rosyjskiej, francuskiej i żydowskiej. W repertuarze zespołu znalazły się znane utwory, takie jak: Jovano Jovanke, Ajde Jano, Odessa. Najważnieszymi punktami koncertu tego zespołu były jednak, inspirowane wpływami ludowymi z całego świata, kompozycje członków zespołu. Zarówno wystawa, jak i oba koncerty odbyły się w Akademii Muzycznej przy ul. Zacisze 3. Organizatorami całego wydarzenia byli: Miasto Katowice, Katowickie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Henryka Sławika i Józsefa Antalla, Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miskolc oraz Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.

W dniach 31 lipca-7 sierpnia 2017 r. uczniowie z Gimnazjum nr 19 w Katowicach, na zaproszenie Prezydenta Miasta Miszkolca i dzięki wsparciu Urzędu Miasta Katowice, mogli uczestniczyć w VII. Międzynarodowym Obozie Młodzieżowym w miejscowości Balatonmáriafürdő na Węgrzech. Wyjazd ten stanowił nagrodę dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, zawodach sportowych oraz aktywnie angażowali się w życie swej społeczności. Podczas pobytu nad Balatonem, uczniowie chętnie brali udział w zajęciach sportowych oraz różnorodnych konkursach, a w wolnych chwilach chętnie relaksowali się nad jeziorem i uczestniczyli w imprezach integrujących zgromadzoną, międzynarodową młodzież. Każdego dnia młodzi ludzie przedstawiali również własne prezentacje dotyczące danego miasta i państwa. Przed wyjazdem powrotnym do kraju dzieci otrzymały stosowne certyfikaty i nagrody za udział w zawodach. Uczniowie z Katowic, oprócz nagród zdobytych w dyscyplinach indywidualnych, otrzymali dyplomy za zajęcie miejsc medalowych w grach zespołowych: drugiego w siatkówce i trzeciego w koszykówce.

W dniach 20-21 maja 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się V Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – jedna z największych imprez szachowych w Polsce. Organizatorami tego spotkania sportowego byli: Miasto Katowice, Miasto Miszkolc oraz Śląski Związek Szachowy. Na starcie tegorocznego turnieju stanęło 643 zawodników z Polski i zagranicy, w tym 30 z Miszkolca. Wśród uczestników nie zabrakło wicemistrzyń olimpijskich, arcymistrzów i wielu utytułowanych zawodników. W turnieju głównym bezapelacyjne zwycięstwo odniósł polski zawodnik - Aleksander Miśta z Klubu Szachowego Miedź-Legnica, który wygrał pierwszych 8(!) partii.

W dniach 16-18 czerwca 2017 r. delegacja Katowic w składzie: Prezydent Miasta Katowice – dr Marcin Krupa, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice – Jerzy Forajter oraz Adam Łęski - Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej, wzięła udział w obchodach Dni Miasta Miszkolca. W programie znalazły się oficjalne spotkania z Prezydentem Miszkolca - dr. Ákosem Krizą, a także wiceprezydentami oraz pełnomocnikami władz naszego węgierskiego miasta partnerskiego. Delegacja z Katowic uczestniczyła również w koncertach festiwalu muzycznego „Bartók Plus” 2017.

W terminie 14-16 września 2017 r. odbyło się doroczne spotkanie integracyjno-sportowe miast partnerskich Grupy Wyszehradzkiej w Miszkolcu. Uczestniczyły w nim oficjalne oraz sportowe reprezentacje urzędów miast z Katowic, Koszyc, Ostrawy i Miszkolca. Organizowane co roku naprzemiennie spotkania tego typu mają służyć umacnianiu wzajemnych relacji partnerów tej grupy.

Od 28 września do 1 października 2017 r. przedstawiciele Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” przebywali w Miszkolcu z okazji jubileuszu 25-lecia tamtejszego Teatru Lalek „Czarodziejski Młyn” (Miskolci Csodamalom Bábszínház), uczestnicząc w licznych okolicznościowych imprezach oraz prezentując własny, przygotowany specjalnie na tę okazję, repertuar.

W dniach 30 września-1 października 2017 r. w Silesia Maraton w Katowicach uczestniczyło 4 biegaczy z Urzędu Miasta Miszkolc. Goście z Węgier wzięli także udział w Rawa Blues Festiwal w Spodku.

W dniu 25 października 2017 r. oficjalna delegacja miasta Miszkolc pod przewodnictwem Prezydenta Ákosa Krizy wzięła udział w koncercie inaugurującym jedno z najbardziej prestiżowych europejskich wydarzeń muzycznych, tj. Targi Muzyki Świata WOMEX (World Music Expo). Koncert odbył się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a Katowice podczas tegorocznej edycji zostały pierwszym polskim miastem-gospodarzem tej imprezy.

W dniach 13-15.03.2018 r. odbyły się IX Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne w Katowicach. Głównym ich organizatorem była Specjalna Szkoła Podstawowa nr 7. Poza uczniami z katowickich placówek szkolnych w tym cyklicznym wydarzeniu integracyjnym uczestniczyły dzieci z zaprzyjaźnionych szkół z Koszyc i Miszkolca. W programie imprezy, poza gotowaniem, uczestnicy zwiedzili Muzeum Śląskie oraz wzięli udział w spektaklu w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora. 

W dniach 21-23.03.2018 r. - z okazji obchodów 80-lecia utworzenia Liceum Muzycznego w Katowicach - w stolicy Górnego ?Śląska przebywała 37-osobowa grupa uczniów, studentów i nauczycieli ze szkoły muzycznej Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola w Miszkolcu. W dniu 22.03.2018 r. odbył się wspólny koncertChóru Żeńskiego Wyższej Szkoły Muzyki i Tańca im. Béli Bartóka oraz Młodzieżowej Orkiestry Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach. Program obejmował wykonanie utworów kompozytorów polskich i węgierskich. 

W dniu 5.04.2018 r. miał miejsce IX Dzień Węgierski w Katowicach. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem prof. Adrienne Körmendy – Konsul Generalnej Węgier w Krakowie i Jarosława Wieczorka – Wojewody Śląskiego. Z uwagi na wybory do parlamentu krajowego, tym razem delegacja miasta Miszkolc nie mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jednak strona węgierska przysłała podziękowania i życzenia pomyślnego jego przebiegu.

4-6.05.2018 r. odbył się V Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W imprezie, która miała miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym uczestniczyło ok. 700 graczy z kilku państw, w tym grupa 30 szachistów z Miszkolca.

W związku z modernizacją oraz restrukturyzacją komunalnego systemu grzewczego, systemów dystrybucji wody pitnej, utylizacji ścieków oraz składowania odpadów stałych, itp. - pracownicy administracji miejskiej z miszkolca przesłali do Wydziału Promocji ankietę dotyczącą funkcjonowania gospodarki miejskiej Katowic. W zamierzeniu partnerów węgierskich miała ona posłużyć jako narzędzie do pozyskaniawiedzy na temat praktycznych i skutecznych rozwiązań wdrożonych przez miasto Katowice, które można by zrealizować na terenie węgierskiego miasta Miszkolc. 

 W dniach 31.07.2018 r. - 07.08.2018 r. na zaproszenie prezydenta Miasta Miszkolc 10-osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach wraz z opiekunami (nauczycielami) wzięła udział w VIII Międzynarodowym Obozie Młodzieży Miast Partnerskich w Balatonmáriafürdo na Węgrzech, podczas którego miała okazję spotkać się z młodzieżą z różnych krajów, takich jak: Węgry, Finlandia, Słowacja, Republika Czeska, Bułgaria, Chiny, Turcja i Korea Południowa. Obóz był interesującym miejscem do poznania różnych kultur i zwyczajów dzięki prezentacjom wykonanym przez młodzież z 9. krajów podczas tzw. dni narodowych. Każdego dnia uczestnicy przedstawiali swoje ojczyzny, regiony i miasta podczas wieczornych wspólnych spotkań, które obfitowały w ćwiczenia tradycyjnych tańców, „łamańców językowych” oraz degustacje lokalnych słodkości. Codziennie kuchnia serwowała również różnorodne potrawy nawiązujące do poszczególnych narodowości. Niewątpliwą atrakcją obozu była bliskość Balatonu, który dawał ochłodę w czasie letnich upałów. Głównym celem tego wydarzenia była jednak integracja młodych ludzi, dlatego czas nad Balatonem urozmaicały im różnorodne konkursy i konkurencje sportowe takie jak: łucznictwo, laserowy paintball, „polowanie na lisa” (czyli znajdowanie ukrytych na terenie obozu papierowych lisków), gra w tenisa, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, bilard, itp. W czasie obozu uczestnicy zwiedzili także jedno z piękniejszych miejsc nad Balatonem – neobarokowy pałac z 1745 roku w Keszthely oraz samo miasto.

W dniach od 13-15.09.2018 odbyło się kolejne Spotkanie Miast Partnerskich Grupy Wyszehradzkiej (V4), którego gospodarzem były Katowice. Wzięli w nim udział przedstawiciele urzędów miast Koszyce, Miszkolc, Ostrawa i Katowice, tj. 10-osobowe delegacje sportowe oraz 2 oficjalnych reprezentantów z każdego miasta o statusie VIP. Program wydarzenia obejmował m.in.: spotkanie oficjalne, rozgrywki sportowe, gry miejskie oraz imprezę integracyjną uczestników.


Katowicka Szkoła Policji i Szkoła Służb Egzekwowania Prawa z Miszkolca współpracują ze sobą od roku 2015 na mocy podpisanego porozumienia.
Pod koniec 2018 roku obydwie placówki przygotowały i złożyły wnioski na realizację 2 projektów finansowanych ze środków Fundacji im. Wacława Felczaka.
Celem pierwszego z nich pn. "DWA BRATANKI" było wspieranie oraz rozwijanie istniejącej współpracy pomiędzy szkołami poprzez organizację wizyt w Katowicach (21 - 26 stycznia 2019 r.) i Miszkolcu oraz lepsze poznanie realizowanych zadań, bazy szkoleniowej, itp., a także kultywowanie i krzewienie wiedzy nt. przyjaźni polsko-węgierskiej.  

Drugi projekt „POLONICA VARIETAS” skierowany był do słuchaczy obu szkół. Miał on na celu zapoznanie się z polską kulturą, ideą polsko-węgierskiej przyjaźni, historycznymi powiązaniami pomiędzy dwoma krajami, a co więcej poprawą wiedzy słuchaczy nt. Polski na podstawie ich własnych doświadczeń. W ramach tego drugiego projektu w dniach 18 - 23 lutego 2019 r., 40 słuchaczy z Węgier odwiedziło katowicką Szkołę Policji szkołę i zapoznało się ze strukturą polskiej Policji oraz systemem szkolenia policjantów.
Przedstawiciel Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice w dniach 26.01 oraz 19.02. przygotował i przedstawił prezentację dot. relacji Katowice-Miszkolc, a także oprowadził gości z miasta partnerskiego tzw. szlakiem węgierskim po Katowicach.


W ramach VI edycji promocji regionów Polski 17 lutego 2019 r. Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy - filia Ohegy oraz Miasto Katowice zaprosiły do Domu Polskiego na "Promocję Miasta Katowice". Prezentacji stolicy Górnego Śląska dokonał Adam Łęski - Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Katowice. Przedstawiono też fragmenty reportażu "Więź silniejsza niż czas" autorstwa Beaty Netz, pomysłodawczyni katowickiego Polsko-Węgierskiego Salonu im. Feliksa Netza - pisarza, dziennikarza i tłumacza literatury węgierskiej.

Dodatkowo, odbył się wernisaż wystawy pt. "Paweł Steller - Życie i twórczość". Ewa Liszka, starszy kustosz i kierownik Oddziału Muzeum Historii Katowic - Dział Grafiki im. Pawła Stellera, dokonała wprowadzenia merytorycznego do wystawy, na której zaprezentowano 60 prac artysty.

Oprawę muzyczną zapewnił duet absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach: Joanna Stasińska - saksofon i Sylwester Sośniak - gitara. 

Na spotkaniu wśród wielu gości, reprezentujących m.in. Polonię węgierską, obecny był konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski. Gospodarzem wydarzenia była Pani Monika Molnar - dyrektor Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego i prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich pw. Św. Wojciecha na Węgrzech. 


Polski Związek Szachowy we współpracy ze Śląskim Związkiem Szachowym już po raz siódmy zorganizowały w dniach 12-14 kwietnia 2019 r. "Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej pod patronatem prezydentów miast Katowice i Miszskolc. Jest on integralną częścią wydarzenia pod nazwą "Dzień Węgierski w Katowicach".

W poprzednich edycjach tego wydarzenia uczestniczyło kilkuset zawodników z Polski, Węgier oraz innych państw.Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Katowice - Miszkolc www.katowice.eu/katowice-miszkolc ​​​​​​​​​​​​

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice