paradigm.png

W dniu 7 grudnia br. Miasto Katowice otrzymało oficjalną informację o przyznaniu dofinansowania dla wdrażania sieci transferu dobrych praktyk pt.: „Playful Paradigm". Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską realizowany będzie z programu URBACT III.

Liderem projektu jest miasto UDINE z Włoch a pozostałymi partnerami – poza Miastem Katowice - są:

  1. Klaipeda (Litwa)
  2. Larissa (Grecja)
  3. Viana do Castelo (Portugalia)
  4. Novigrad (Chorwacja)
  5. Cork (Irlandia)
  6. Esplugues (Hiszpania)
Głównym celem projektu jest integracja społeczna poprzez użycie gier miejskich jako elastycznej, innowacyjnej drogi dla zrównoważonego oraz zdrowego sposobu kształtowania relacji międzyludzkich. Rekreacyjne gry miejskie i działania promują integrację społeczną, umożliwiają pokonanie barier i budują mosty między ludźmi, pokoleniami i miejscami, opowiadając się tym samym za zmianami i innowacjami.

Planowany okres realizacji sieci to lata 2019-2020 a całkowita jej wartość to kwota  215 092,00zł (46 620,00EUR), w tym:

  • wartość dofinansowania z EFRR wynosi 182 828,20 zł,
  • wkład własny miasta Katowice wynosi  32 236,80 zł.