Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 - 2029

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 - 2029

logotyp projektu - kpo.png

  Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU


Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 - 2029 

Tytuł projektu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 - 2029

Program: Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) 
Inwestycja: A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach „MALUCH+”
Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus
Priorytet: 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS)

Cel i opis projektu:
Celem projektu jest utworzenie w okresie 01.10.2023 – 01.04.2025 łącznie 172 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i utrzymanie w okresie 3 lat funkcjonowania tych miejsc, poprzez:
I. utworzenie ze środków FERS 12 miejsc opieki w ramach istniejącej instytucji opieki tj. oddziału Żłobka Miejskiego w Katowicach przy al. Krzywoustego 9 
II. utworzenie ze środków KPO:
1.1 90 miejsc opieki w ramach nowo utworzonej instytucji opieki tj. oddziału Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Kossutha 7 
1.2 utworzenie ze środków KPO łącznie 70 miejsc opieki w ramach istniejącej instytucji opieki tj. niżej wymienionych oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach:  
1.2.1 Żłobek Miejski w Katowicach, ul. Szeptyckiego 1 – utworzenie 15 miejsc 
1.2.2 Żłobek Miejski w Katowicach, ul. Tysiąclecia 45 – utworzenie 5 miejsc 
1.2.3 Żłobek Miejski w Katowicach, ul. Wojciecha 23A – utworzenie 20 miejsc w okresie 
1.2.4 Żłobek Miejski w Katowicach, ul. Zadole 24a – utworzenie 14 miejsc 
1.2.5. Żłobek Miejski w Katowicach, ul. Bytomska 8A – utworzenie 5 miejsc 
1.2.6. Żłobek Miejski w Katowicach, ul. Boya Żeleńskiego 30A – utworzenie 6 miejsc 
1.2.7. Żłobek Miejski w Katowicach, ul. Ordona 3A – utworzenie 5 miejsc 
III. Utrzymanie w okresie 3 lat funkcjonowania utworzonych 160 w ramach środków KPO oraz utworzonych 12 w ramach środków FERS miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

Okres realizacji projektu:
2023.10.01 – 2028.03.30

Wartość projektu / dofinansowanie:
Całkowita wartość: 22 256 638,00 zł / 11 837 512,00 zł w tym: 

łączna kwota dofinansowania (z VAT) w wysokości 6 661 000,00 zł na utworzenie miejsc opieki, z tego ze środków:
I. FERS w wysokości 148 920,00 zł
II. KPO w wysokości (bez VAT) 5 737 920,00 zł
III. budżetu państwa na VAT dla miejsc z KPO w wysokości 774 160,00 zł

łączna kwota dofinansowania z FERS w wysokości 5 176 512,00 zł na funkcjonowanie miejsc opieki, z tego miejsc utworzonych ze środków:
I. KPO w wysokości 4 815 360,00 zł
II. FERS w wysokości 361 152,00 zł

Stan realizacji:
Umowa w trakcie procedowania.


#FunduszeUE


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice