Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Prosperity

Prosperity


prosperity logo.png

Horizon 2020


Tytuł projektu: Prosperity

Źródło finansowania: środki Komisji Europejskiej, Program Horizon 2020, Oś Priorytetowa: wyzwania społeczne.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 3 188 049,00 euro dla wszystkich partnerów projektu; 26 772,50 euro (118 691,00 zł) dla Miasta Katowice/ wkład własny nie jest wymagany
 
Okres realizacji: 2016r. – 2019r.

Opis projektu:  Głównym celem projektu jest wsparcie miast w pracach nad Zrównoważonymi Planami Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plans-SUMP) lub podobnymi dokumentami. 
W projekcie uczestniczą partnerzy międzynardowi. Liderem projektu jest austriacka firma konsultingowa FGM-AMOR, Miasto Katowice jest jednym z parterów projektu.

Stan realizacji: Projekt zakończony oraz rozliczony.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice