Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Resilient Europe

Resilient Europe


loga_resilient.pngUrbact III


Tytuł projektu: Resilient Europe

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Urbact III, Oś Priorytetowa I: Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich; Cel szczegółowy 1.1.2: Usprawnienie projektowania zrównoważonych strategii rozwoju obszarów miejskich i planów działania 
w miastach.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 704 436,00  dla wszystkich partnerów projektu; 37 500 euro dla Miasta Katowice/ 28 875,00 euro/ 8 625,00 euro

Okres realizacji:  II kw. 2016r. – II kw. 2018r.

Opis projektu:  Celem projektu jest opracowanie tzw. zintegrowanego planu działania przy wykorzystaniu koncepcji resilience – tzw. prężności miejskiej. Rezultatem projektu będzie Lokalny Plan Działania opracowany dla dzielnicy Załęże w celu zdiagnozowania problemów dzielnicy (np. w kwestiach społecznych) i wdrożenia w przyszłości działań zaradczych. W projekcie uczestniczą partnerzy międzynarodowi. Liderem projektu jest Miasto Rotterdam, Miasto Katowice jest jednym z parterów projektu.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą poświęconą realizacji projektu. Broszura jest dostępna w wersji polskiej oraz angielskiej. 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice