Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości

Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości

inkubator.png

Tytuł projektu: Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Opis: Projekt polegał na utworzeniu Sieci Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości oferujących wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla stowarzyszeń, fundacji i grup inicjatywnych działających na terenie województwa śląskiego. W szczególności projekt zakładał wsparcie dla:
  • podmiotów ekonomii społecznej, zarejestrowanych na terenie woj. śląskiego, zwłaszcza działających nie dłużej niż 2 lata,
  • instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej zarejestrowanych na terenie woj. śląskiego,
  • mieszkańców woj. śląskiego zainteresowanych działalnością podmiotów ekonomii społecznej.

Zakres usług świadczonych przez poszczególne Inkubatory był ustandaryzowany i obejmował m.in. poradnictwo i szkolenia, doradztwo, obsługę biurową, obsługę księgową, czy też konsulting. W ramach wsparcia infrastrukturalnego inkubatory zapewniały zaplecze biurowe, dostęp do lokalu oraz sprzęt multimedialny, jak również miejsce na serwerze do utworzenia własnej strony www.
Liderem Projektu było Miasto Gliwice, zaś Partnerami poza Miastem Katowice: Miasto Żory, Miasto Jastrzębie Zdrój, Miasto Tychy oraz Miasto Dąbrowa Górnicza.

Okres realizacji projektu:
od 1 kwietnia 2010r. do 29 lutego 2012r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosiła 3.580.292,80 zł. Dofinansowanie ze środków EFS 85% wszystkich kosztów. Pozostałe 15% pochodzi z budżetu państwa. Wartość dofinansowania dla Miasta Katowice w zakresie ww. projektu: 473 043,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice