Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet zmiana nazwy ulicy Lisa

zmiana nazwy ulicy Lisa

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Lisa w Katowicach


W dniu 28 maja 2019 r. Prezydent Miasta Katowice uruchomił konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy Lisa w Katowicach. Z zarządzeniem można zapoznać się TUTAJ

Konsultacje społeczne mają charakter lokalny i skierowane są do mieszkańców nieruchomości, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, organizacji oraz kościołów i związków wyznaniowych mających siedzibę oraz działających w obrębie ulicy Lisa.

Wniosek z postulatem zmiany nazwy ulicy wpłynął ze strony Rady Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże – propozycja nowej nazwy to ulica harcmistrza Jerzego Lisa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomysł jest przedstawiany mieszkańcom i wskazanym wyżej podmiotom celem zasięgnięcia ich opinii.

Zainteresowane osoby mogą wyrazić swoje zdanie w dniach 12 – 23 czerwca 2019 r. za pomocą formularza internetowego.

Natomiast osoby, które nie mogą skorzystać z elektronicznej formy przesłania opinii, mogą to zrobić za pomocą formularza papierowego. Wypełniony druk należy: 

1) dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej, II piętro (pokój 204a), Rynek 13 w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30; lub
2) wrzucić do urny dostępnej w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Gliwickiej 93 w godzinach pracy biblioteki, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 19.00, za wyjątkiem 21 czerwca (filia czynna od godz. 11.30) oraz w soboty od godz. 9.00 do 15.00.

Pakiety materiałów ze szczegółowymi informacjami dot. konsultacji społecznych będą dystrybuowane bezpośrednio wśród mieszkańców ulicy.

Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych. 
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice