Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Związek Metropolitalny

Związek Metropolitalny

​​​​​​​Od 25 marca do 8 kwietnia 2016 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców Katowic do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia opinii na temat wstąpienia miasta Katowice do Związku Metropolitalnego. Wypełnij krótką ankietę i przekaż nam swój głos! Takie samo pytanie zostanie zadane mieszkańcom wszystkich 24 gmin, które chcą zrzeszyć się w związek.

Konsultacje zostały uruchomione zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 marca 2016 r., z którym można się zapoznać tutaj.

​Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.246.2016 z 13 maja 2016 r. stwierdzono nieważność w/w zarządzenia.

 

W jaki sposób będziemy zbierać opinie?

  • elektronicznie - od 25 marca przez​ formularz online​
  • tradycyjnie czyli za pomocą formularza papierowego, który do pobrania od 25 marca jest:

           tutaj

           w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1)

           w Urzędzie Stanu Cywilnego (Plac Wolności 12a)

           w Biurze Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów (Francuska 70)

           w Centrum Informacji Turystycznej (Rynek 13)

           w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskich Domach Kultury

           (pełna lista dzielnicowych punktów konsultacyjnych dostępna

           tutaj)

Wypełniony formularz będzie można wrzucić w powyższych punktach do specjalnie oznakowanych urn.


 

Czym jest związek metropolitalny?

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o związkach metropolitalnych. Zgodnie z jej zapisami związek to zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego z danego obszaru metropolitalnego, czyli ze strefy oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, która jest spójna pod względem przestrzennym i charakteryzuje się silnymi powiązaniami funkcjonalnymi oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych.


 

Chęć przystąpienia do związku zadeklarowały 24 gminy z województwa śląskiego - zobacz mapę

Do 15 kwietnia mieszkańcy wszystkich tych gmin wypowiedzą się w konsultacjach społecznych, jest to wymóg ustawowy, poprzedzający wydanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia związku.

Materiał informacyjny na temat tworzenia związku metropolitalnego, opracowany przez Górnośląski Związek Metropolitalny jest dostępny tutaj.

Więcej o konsultacjach w miastach metropolii można znaleźć na stronach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego


 

Wyniki przeprowadzonego badania:


W badaniu uczestniczyło 1605 osób, w tym 438 wypełniło ankietę w formie tradycyjnej, a 1167 mieszkańców skorzystało z możliwości wypełnienia ankiety online. Najliczniejszą grupą biorącą udział w badaniu byli mieszkańcy w przedziale wiekowym 25-34 lata, przy czym zdecydowanie chętniej wypełniali oni ankietę elektronicznie. Najmniej liczną grupą wiekową byli respondenci najmłodsi w przedziale wiekowym 18 lat i mniej, ankietę oddały 32 osoby.

92% ogółu badanych - 1217 osób - popiera wstąpienie miasta Katowice do związku metropolitalnego. 70 osób wyraziło swój sprzeciw wobec takich planów, a 32 osoby nie mają zdania na ten temat.


RaportDo pobrania

ustawa o związkach metropolitalnych

uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego

formularz konsultacyjny (aktywny od 25 marca)

zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice