Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Konsultacje społeczne projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała

Konsultacje społeczne projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała

Mieszkańców Dąbrówki Małej zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała oraz do wnoszenia ewentualnych uwag do treści dokumentu.

Konsultacje zostały uruchomione Zarządzeniem nr 2229/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12 sierpnia 2014 r. Do udziału zapraszamy uprawnionych mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na obszarze w granicach określonych ulicami:

  • granica północna – biegnie od ul. Budowlanej i pokrywa się z granicą miasta Katowice z Siemianowicami Śląskimi, Czeladzią i Sosnowcem.
  • granica południowo - wschodnia – biegnie od granicy miasta z Sosnowcem osią Al. Roździeńskiego od granicy JP nr 13 Bogucice, na wysokości przejścia między PMUE i Katowickim Fabrykami Mebli.
  • granica zachodnia – biegnie od Al. Roździeńskiej na północ, wzdłuż wschodniej krawędzi przejścia między PMUE i Katowickimi Fabrykami Mebli. Następnie przecina tory kolejowe i biegnie wzdłuż granicy Zakładu Nr 2 Katowickich Fabryk Mebli do naroża parkingu i zachodnią stroną ul. Wiertniczej do krzyża granicznego między Bogucicami a Dąbrówką Małą. Dalej zachodnią stroną ul. Budowlanej do granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi.

 

Uwagi do projektu Statutu można zgłaszać za pomocą formularza w terminie do 25 sierpnia 2014 r. Formularze zgłoszenia opinii są dostępne w filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 21b oraz do pobrania poniżej.

 

Wypełnione druki należy:

- wrzucić do urny znajdującej się w filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach ul. Strzelców Bytomskich 21b

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice (Biuro Prasowe) ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

- przesłać na adres konsultacje@katowice.eu

 

​Konsultacje zakończyły się 25 sierpnia 2014 r., do projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała mieszkańcy Jednostki nie wnieśli uwag. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych, umieszczonym poniżej.

 

formularz.docx

formularz.pdf

Statut.pdf

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf

załącznik nr 1 do Raportu.pdf

załącznik nr 2 do Raportu.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice