Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Konsultacje społeczne projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże

Konsultacje społeczne projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże

Mieszkańców Załęża zapraszamy do zapoznania się z zapisami projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże oraz do wnoszenia ewentualnych uwag do tego dokumentu.

 

Konsultacje zostały uruchomione Zarządzeniem nr 2230/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12 sierpnia 2014 r. Do udziału w procesie zapraszamy uprawnionych mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na obszarze w granicach określonych ulicami:

  • granica północna – biegnie środkiem koryta rzeki Rawy od granicy miasta z Chorzowem, do skrzyżowania z torami kolei piaskowej.
  • granica wschodnia –biegnie torami kolejowymi od mostu na Rawie, kierując się na południe do ul. Gliwickiej. Następnie skręca na wschód i biegnie południową stroną ul. Gliwickiej do torów kolejowych. Dalej biegnie tymi torami do wylotu torów kolejowych z dworca PKP w rejonie ul. Sądowej. Następnie granica zdąża torami kolejowymi na południowy - zachód, aż do wiaduktu kolejowego na ul. Kochłowickiej.
  • granica południowa – biegnie południową stroną ul. Kochłowickiej od wiaduktu PKP w kierunku zachodnim, następnie skręca w ul. Bocheńskiego i biegnie jej wschodnią stroną na północ do wiaduktu kolejowego, potem załamuje się i biegnie na zachód wzdłuż torów PKP rel. Gliwice – Częstochowa do granicy z miastem Chorzowem.
  • granica zachodnia – pokrywa się z granica miasta z Chorzowem

 

Uwagi do projektu Statutu można zgłaszać za pomocą formularza w terminie do 25 sierpnia 2014 r. Formularze zgłoszenia opinii są dostępne w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Gliwickiej 93 oraz do pobrania poniżej.

 

Wypełnione druki należy:

- wrzucić do urny znajdującej się w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach ul. Gliwickiej 93

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice (Biuro Prasowe) ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

- przesłać na adres konsultacje@katowice.eu

 

Konsultacje zakończyły się 25 sierpnia 2014 r., do projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże mieszkańcy Jednostki nie wnieśli uwag. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych, umieszczonym poniżej.

 

formularz.docx

formularz.pdf

statut.pdf

Raport z przeprowadzenia konsultacji.pdf

załącznik nr 1 do Raportu.pdf

załącznik nr 2 do Raportu.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice