Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Studium II edycja

Studium II edycja

​Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr VI/102/19  z dnia 28 marca 2019  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" - II edycja.


Zmiana „Studium…” – II edycja obejmuje obszary, na których planowane są ważne inwestycje miejskie, tereny  istotne z punktu widzenia możliwości rozwoju miasta oraz obszary mające szczególne znaczenie w przekształcaniu struktury przestrzennej Katowic. Ponadto w celu dostosowania ustaleń „Studium…” – II edycja do obowiązujących przepisów prawa zmiana obejmie również zapisy w zakresie górnictwa i lotnictwa dla obszaru całego miasta.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany „Studium…" – II edycja w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10 marca 2020 r. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urząd Miasta Katowice, Rynek 13,  40-003 Katowice.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


ogłoszenie

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice