Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

logotyp śląskie przywracamy błękit.png


Tytuł projektu: „Śląskie. Przywracamy błękit.

Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"


Progam: LIFE

Okres realizacji: styczeń 2022  - grudzień 2027

Opis projektu: 

Celem głównym projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz najbliższe lata, kluczowym wyzwaniem jest poprawa jakości powietrza, gdyż jest to problem, który od lat niesie ze sobą trwałe skutki zdrowotne, ekonomiczne, a także pogorszenie jakości życia mieszkańców. Projekt zakłada wdrożenie pełnego zakresu działań przewidzianych do realizacji przez gminy w Programie Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego.

Działaniem kluczowym z punktu widzenia partnerów samorządowych obejmuje utworzenie/sfinansowanie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (EKODORADCY), którego zadaniem będzie m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy (po zakończeniu projektu inicjowanie działań w tym obszarze we własnym zakresie, współpraca z Subregionami w zakresie sprawozdawczości projektowej oraz wykorzystania/dystrybucji materiałów opracowanych w ramach projektu, wsparcie działań gminy w zakresie pozyskiwania środków na wdrażanie założeń POP (inwestycyjne / nieinwestycyjne), udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy.

 

Całościowy budżet projektu

Całkowita wartość projektu: 17 500 000 euro

Wnioskowane dofinansowanie ze środków Programu LIFE (60%): 10 500 000 euro

Wnioskowane dofinansowanie ze środków NFOŚiGW (35%): 6 125 000 euro

Minimalny wkład własny partnerów (5%): 875 000 euro

Budżet dla Miasta Katowice to kwota 78 529 euro


Partnerzy w projekcie:

Liderem  projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a  partnerami  poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, w tym Miasto Katowice (łącznie 89 partnerów).

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice