Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice

Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta KatowiceRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby​


Tytuł projektu: Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych


Koszt całkowity/ dofinansowanie/ wkład własny Miasta Katowice:
1.330.2125,29 zł / 1.120.228,00 zł / 209.987,29 zł

Okres realizacji: sierpień 2013 - luty 2014


Opis projektu:
Celem projektu jest budowa portalu Miasta Katowice, która będzie przeprowadzona w 2 kierunkach. Rozbudowany zostanie portal społecznościowy dla mieszkańców Katowic, umożliwiający wymianę informacji i poglądów z urzędnikami. Z drugiej strony zostanie rozbudowany portal korporacyjny umożliwiający sprawne zarządzanie miastem. W ramach realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: przeprowadzona zostanie analiza systemowa i utworzony zostanie projekt informatycznego portalu miejskiego, utworzone zostaną aplikacje użytkowe do obsługi portalu miejskiego, nastąpi przejęcie danych z istniejącego systemu, rozbudowana zostanie infrastruktura teleinformatyczna, zwłaszcza oprogramowanie systemowe do obsługi portalu.


Stan realizacji:
Umowa o dofinansowanie została podpisana 27 stycznia 2012 r. Projekt zrealizowano w całości.


Szczegóły realizacji: Projekt zrealizowano​

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice