Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

efrr z flagą pl.png


Tytuł projektu: Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Opis projektu: Realizacja inwestycji wynika bezpośrednio z potrzeb projektu „SOS_2 Szkolenia Otwartych Szans”, planowanego do realizacji przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dzięki uzupełnianiu się projektów możliwe będzie maksymalne wykorzystanie powstałej infrastruktury w celu zwiększenia kompetencji uczniów.

W ramach projektu planuje się wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię komunikacji w języku obcym oraz sterowników PLC i WS13 (część przeznaczona pod montaż maszyn): otynkowanie i malowanie ścian, wykonanie posadzki, obudowanie instalacji płytami g-k, wykonanie ścian działowych, remont parapetów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej, wykonanie sufitów, przebudowa części instalacji elektrycznej, a także zakup 3 urządzeń sterowanych numerycznie z wyposażeniem (frezarka CNC szt. 2 i tokarka CNC szt. 1) oraz 8 maszyn konwencjonalnych z wyposażeniem (4 tokarki i 4 frezarki).

Okres realizacji projektu: I kwartał 2019 r. - III kwartał 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 463 700,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 968 179,18 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 495 520,82 zł.

Stan realizacji: Projekt został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice