Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”

logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4 .5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie/ Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. Dla zapewnienia możliwości przesiadkowych z komunikacji indywidualnej i autobusów 
na pociąg, w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z kierunku południowej części miasta, planowana jest budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego „Katowice Ligota”.

Okres realizacji projektu: 2017r. - III kw. 2018r. 

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 13 691 260,41 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 9 328 126,11 zł. Wkład własny beneficjenta stanowi 31,87% całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Stan realizacji: Projekt został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice