Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Miejski System Zarządzania- Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania- Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

​​

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Tytuł projektu: Miejski System Zarządzania- Katowicka Infrastruktura
Informacji Przestrzennej
​​​
Źródło finansowania: EFRR, RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Koszt całkowity/ dofinansowanie/ wkład własny miasta:

13 998 483,50 zł/ 6 588 652,56 zł/ 7 409 830,94 zł

Czas trwania: styczeń 2010- luty 2015​

Opis projektu:
Celem projektu jest zbudowanie, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie ICT i wdrożenie systemowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zarówno typu front- jak i back-office, tworzących przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ_KIIP). Głównym zadaniem MSZ_KIIP będzie prowadzenie zintegrowanych replik geoinformacyjnych zbiorów danych przestrzennych referencyjnych i fakultatywnych, dostępnych za pomocą serwisów systemowych, i udostępnianie elektronicznych usług geoinformacyjnych na poziomie kontaktu ze sferą zewnętrzną administracji – mieszkańcami Katowic, obywatelami, jednostkami życia gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturalnego oraz na poziomie międzysystemowym, z systemami prowadzenia źródłowych baz danych wewnątrz UM, a także systemami innych potencjalnych użytkowników informacji MSZ_KIIP. Dzięki wsparciu technicznemu i informacyjnemu za pośrednictwem rozwiązań MSZ_KIIP osiągnie się znaczne usprawnienie i zwiększenie efektywności procesów wykonywania aktów administracyjnych w wydziałach UMK i jednostkach organizacyjnych miasta służących realizacji procesów obsługi mieszkańców i wspomagających funkcje i procesy zarządzania miastem, zwiększając zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta. Dostawcą zintegrowanych, referencyjnych danych przestrzennych będzie Wydział Geodezji, fakultatywnych danych przestrzennych inne wydziały UMK i jednostki organizacyjne miasta, a odbiorcami danych i usług będą wydziały UMK, jednostki organizacyjne miasta, służby i straże, przedsiębiorstwa branżowe, instytucje życia gospodarczego, naukowego, społeczno-kulturalnego, obywatele i mieszkańcy miasta.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony​.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013​

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice