Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej

 pokl kat otw.jpg


Tytuł projektu: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej

Program/priorytet/ działanie/poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Opis: Celem projektu było ułatwienie nauczycielom i pracownikom administracyjnej kadry oświatowej inwestycji w swoje wykształcenie poprzez udział w studiach podyplomowych. W ramach projektu wspierane było kształcenie m.in. w następujących kierunkach: oligofrenopedagogika, surdopedagogika, terapia pedagogiczna, arteterapia, neurologopedia, edukacja obronna, zarządzanie w oświacie oraz rachunkowość. Uczestnicy projektu otrzymują refundację wszystkich wydatków związanych z podjęciem studiów (czesne, opłaty wpisowe, opłaty za dyplom itp.).

Okres realizacji projektu:
od 2 czerwca 2008r do 31 maja 2010r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Wartość projektu wynosi 494 000,00 zł,
z czego 419 900,00 zł (85%) pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego,
a 74.100,00 zł Miasto Katowice wnosiosło jako wkład własny .

W ramach przedmiotowego projektu ze wsparcia skorzystało 94 nauczycieli oraz pracowników administracyjnej kadry oświatowej zatrudnionych w katowickich szkołach i placówkach oświatowych. Jedna osoba przerwała udział w projekcie.

  
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice