Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu inwestować – III etap

Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu inwestować – III etap

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu: Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu inwestować – III etap


Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna

Wartość projektu: 1 570 552,76 zł; dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 670 702,75 zł.; wkład własny Miasta Katowice wynosi 899 850,01 zł.

Opis projektu: Projekt zakłada zorganizowanie wizerunkowej kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym i zagranicznym obejmującej zastosowanie różnorodnych środków promocji m.in. udział w międzynarodowych targach ofert inwestycyjnych, zorganizowanie forum dla inwestorów, reklamę w krajowych i zagranicznych mediach drukowanych i internetowych aktualizację i pozycjonowanie strony internetowej Miasta Katowice przeznaczonej dla inwestorów zewnętrznych, zakup systemu prezentacji wizualnej oferty inwestycyjnej miasta. W odróżnieniu od poprzednich kampanii promocyjnych miasta działania w przedmiotowym projekcie zostały ukierunkowane na budowanie i wzmacnianie bezpośrednich relacji z inwestorami z branż BPO/ITO. Nadmienić należy, że istotna różnica wynika również z wzmocnienia aktywności promocyjnej miasta Katowice w mediach społecznościowych. Ponadto innowacyjnym elementem projektu z punktu widzenia promocji ofert inwestycyjnych jest wykorzystanie narzędzi public relations i publicity w postaci promocji przed– i po-konferencyjnej mających na celu budowanie trwałych relacji biznesowych z inwestorami.

Okres realizacji projektu:
styczeń 2012 r. - grudzień 2012 r.

Stan realizacji: Projekt zakończony, obecnie trwa jego rozliczanie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice