Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu inwestować

Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu inwestować

logo rpo k-ce otwarte.jpg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby​


Tytuł projektu: Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu inwestować

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:

977.716,00 zł/787.402,60 zł/190.313,40 zł

Czas trwania: sierpień 2008 – lipiec 2011

Opis projektu: Projekt polega na promocji ofert inwestycyjnych Miasta Katowice poprzez udział w targach i organizację kampanii promocyjnych z wykorzystaniem materiałów drukowanych, komputerowych wizualizacji i internetu. Celem głównym projektu jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie. Projekt obejmuje pięć następujących zadań:
1. Udział w targach MIPIM w Cannes 10 – 13 marca 2009. Międzynarodowe targi nieruchomości i inwestycji.
2. Udział w targach Expo Real w Monachium – październik 2009. Międzynarodowe targi inwestycyjne
3. Wizualizacja oferty inwestycyjnej – powstanie zbioru cyfrowych plików graficznych zawierającego: trójwymiarowe modele obszaru miasta z otoczeniem o łącznej powierzchni 209 km2 w skali poglądowej, trójwymiarowe modele dla 9 terenów o łącznej powierzchni 85,8 ha w skali szczegółowej, opracowania kartograficzne wraz ze zdjęciami i informacjami technicznymi, prawnymi i innymi dla inwestorów
4. Strona internetowa – wydzielona, przeznaczona dla inwestorów, zawierająca m. in. stworzone w ramach projektu wizualizacje
5. Reklama w mediach związana z projektem – reklama w największym polskim portalu internetowym oraz pozycjonowanie strony, a także reklama w polskiej i brytyjskiej prasie

Stan realizacji:
Projekt został zrealizowany.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice