Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Regionalny Obszar Rekreacyjno- Turystyczny- trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym- trasa rowerowa nr 103 w Katowicach

Regionalny Obszar Rekreacyjno- Turystyczny- trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym- trasa rowerowa nr 103 w KatowicachRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu: Regionalny Obszar Rekreacyjno- Turystyczny- trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym- trasa rowerowa nr 103 w Katowicach


Źródło finansowania:
EFRR, RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne
Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Koszt całkowity/ dofinansowanie/ wkład własny miasta:
1 468 577,34 zł/ 614 203,85 zł/ 854 373,49 zł

Czas trwania: sierpień - grudzień 2010
​​
Opis projektu:
Projekt polegał na wykonaniu nowej trasy rowerowej na terenie Miasta Katowice, zapewniającej mieszkańcom swobodny dostąp do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie i jego atrakcji. Trasa nr 103 biegnie na odcinku od Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (w rejonie Żyrafy), przez osiedle Tysiąclecia, osiedle Witosa do ścieżki nr 122 w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Wybickiego (granica z Rudą Śląską); trasa ma charakter komunikacyjno-rekreacyjny; od północy trasa łączy bezpośrednio Katowice z Chorzowem, a przez WPKiW z Siemianowicami Śląskimi, od południa trasa łączy się z trasą nr 122 oraz trasami nr 1, 2 i 3 zapewniając połączenia z Rudą Śląską, Mikołowem i Tychami.

Stan realizacji: zakończony.
 

sciezka 103.JPG

sciezka 2 103.jpg
mapka trasy rowerowej.pdf


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice