Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Strefa Kultury

Strefa Kultury

Miasto wielkich wydarzeń, jak jeszcze niedawno promowały się Katowice, kontynuują prace nad przebudową swojej przestrzeni, szczególnie tej śródmiejskiej, najczęściej odwiedzanej także przez przyjezdnych. Zaangażowano w te działania potężne środki finansowe, dzięki którym wykreowano miejsca, o których mieszkańcy mówią z dumą, które zyskują wiele wyróżnień i nagród, a w końcu – dzięki którym Katowice pną się w górę w liczących się w świecie rankingach.

Przestrzenią poddaną całkowitej rewitalizacji jest obszar sąsiadujący ze Spodkiem. Jeszcze w latach 90. ub. wieku funkcjonowała tu kopalnia, a dziś znajdują się tu trzy potężnych rozmiarów obiekty – wielka sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z akustyką na światowym poziomie, Muzeum Śląskie, gromadzące swoje zbiory pod ziemią, oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe z zieloną doliną zamiast dachu, w którym odbywają się liczne kongresy (m.in. Europejski Kongres Gospodarczy), konferencje i spotkania nie tylko o charakterze biznesowym. Miejsce to nazywane jest Strefą Kultury i stanowi częsty cel spacerów mieszkańców i odwiedzin gości z miast także spoza metropolii.


Kliknij aby zapoznać się z bieżącym kalendarzem wydarzeń:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Spodek

Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Muzeum Śląskie


strefa_kultury.JPG


strefa_kultury2.JPGLista wyróżnień dla miasta w kontekście Strefy Kultury:

2019

Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek w Katowicach zostały docenione jako miejsca ze szczególnym potencjałem do organizacji różnego rodzaju wydarzeń i wyróżnione tytułem MP Power Multi Venue 2018 w konkursie Meeting Planner Power Awards. Konkursowe jury doceniło Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) i Spodek w Katowicach za możliwość łączenia organizacji różnych form spotkań w jednej lokalizacji. Pod uwagę brane były także: charakter miejsca, możliwości organizacyjne, atrakcyjność i elastyczność miejsca, zastosowane rozwiązania logistyczne i techniczne oraz dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów eventów. Wręczenie nagród odbyło się 22 marca br. w Warszawie.

2018

Katowice zostały laureatem nagrody REAL ESTATE IMPACTOR 2018 w kategorii "wizja zmieniająca oblicze miejsca". Doceniono udaną przemianę miasta, którą obserwujemy od kilku lat (organizator - redakcja "Rzeczpospolitej").

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach zostało laureatem 8. edycji konkursu "Marka - Śląskie" w kategorii "Turystyka i rekreacja". Konkurs organizowany jest przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. 

2016

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach otrzymało Grand Prix w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Województwa Śląskiego. MCK zostało wyróżnione za „stworzenie przestrzeni publicznej i budynku o charakterystycznej ekspresyjnej formie, stanowiącej harmonijne dopełnienie osi kultury i podkreślającej silną tożsamość tego miejsca".

Międzynarodowe Centrum Kongresowe zostało ogłoszone najlepszym obiektem kongresowym w Polsce. Obiekt nagrodzono w prestiżowym konkursie branży eventowej „Meeting Planner Power Awards" w kategorii Kongres Venue. Nagrody MP Power Awards trafiają do podmiotów z największą siłą przebicia w branży. O nagrodach w konkursie decyduje jury złożone ze znanych ekspertów i praktyków przemysłu spotkań. Jury konkursu, wskazując nominacje, a następnie zwycięzcę, oceniało możliwości obiektu pod kątem realizacji określonego typu wydarzeń, jego atrakcyjność, rozwiązania dedykowane branży spotkań, politykę współpracy z branżą spotkań oraz innowacyjność.

Katowicka Strefa Kultury została doceniona po raz kolejny. Tym razem obiekty Muzeum Śląskiego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Międzynarodowego Centrum Kongresowego, tworzące funkcjonalną całość, zostały nominowane w kategorii architektura do nagrody „O 2015", przyznawanej przez portal O.pl poświęcony kulturze.

2015

Strefa Kultury otrzymała tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego roku 2015 w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej. Laureatami w konkursie na najlepszy produkt turystyczny zostają wydarzenia cykliczne, imprezy turystyczne, obiekty, szlaki i właśnie przestrzenie, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju i promocji polskiej turystyki. Konkurs odbywa się w dwóch etapach – wojewódzkim i ogólnopolskim.

Piękna przestrzeń: Katowice zdobyły nagrodę w organizowanym przez AMS i Towarzystwo Urbanistów Polskich konkursie „Najlepsze zmiany przestrzeni publicznej – przegląd nagrodzonych projektów z okazji 25-lecia transformacji". Idea konkursu polegała na ocenie, które ze zrealizowanych przez samorządy i już wcześniej nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach AMS i TUP projektów zasługują na miano najlepszych przekształceń przestrzeni publicznych w okresie transformacji. Jury (tegoroczni laureaci TUP na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej) w kategorii „Przestrzeń piękna" uhonorowało projekt „Katowice NOSPR – Otoczenie" (konkurs TUP w 2015 roku). Nagrodą jest kampania reklamowa o charakterze lokalnym i regionalnym na nośnikach AMS o wartości 100 tys. złotych.

 

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice