Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach

Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 
6 479 390,11 zł /4 916 200,78 zł /1 563 189,33zł

Czas trwania: luty 2011 – grudzień 2013

Opis projektu:  Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26. Niniejsze prace polegały m.in. na zmniejszeniu strat ciepła przez ściany i stropy zewnętrzne, likwidacji mostków cieplnych, ociepleniu dylatacji oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców. W wyniku jego realizacji nastąpiło zredukowanie emisji gazów cieplarnianych, poprawie uległ również stan czystości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie energochłonności obiektu. Ponadto zwiększono komfort użytkowania i parametrów mikroklimatu w budynku, co przyczynia się do znacznego polepszenia pracy, jak i uczestnictwa w zajęciach na terenie obiektu.
 ​
Stan realizacji: projekt zakończony i rozliczony.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice