Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wydział Promocji

Wydział Promocji

Rynek 13

40-003 Katowice

 

Naczelnik Wydziału Promocji Marta Chmielewska

Telefon: (32) 2593-850

e-mail: p@katowice.eu

 

Wydawanie materiałów promocyjnych:

- Główny Specjalista- Krzysztof Smętkiewicz, mail: krzysztof.smetkiewicz@katowice.eu

tel. 32 259 38 56 (pokój nr 110)

- Starszy Inspektor - Tomasz Kitel, mail tomasz.kitel@katowice.eu

tel. 32 259 3856 (pokój nr 110)

- Inspektor - Martyna Mędrek, e-mail: martyna.medrek@katowice.eu

tel. 32 259 38 56 (pokój nr 110)

 

Promocja wydarzeń organizowanych przez NGO:

- Kierownik Referatu Marki Miasta - Łukasz Gawroński, mail: lukasz.gawronski@katowice.eu

tel: 32 259 30 90 (pokój nr 117)

- Starszy Inspektor - Monika Winkler, mail: monika.winkler@katowice.eu,

tel: 32 259 38 54 (pokój nr 117)

 

Akceptacja projektów graficznych:

-  Starszy Inspektor - Marta Ferens, mail: dlaodmiany@katowice.eu, marta.ferens@katowice.eu

tel: 32 259 38 54 (pokój nr 117)

- Starszy Inspektor - Monika Winkler, mail: monika.winkler@katowice.eu

tel: 32 259 38 54 (pokój nr 117)


 

I. ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEJ STRONY INTERNETOWEJ
1. Koordynowanie przepływu informacji przeznaczonych do umieszczania na stronach www oraz ich weryfikacja - z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.
2. Nadzór nad treścią merytoryczną informacji na stronach www.
3. Monitorowanie i nadzorowanie profili miasta w mediach społecznych.

B. W ZAKRESIE PROMOCJI MARKI MIASTA
1. Przygotowanie, wdrożenie i aktualizacja strategii promocji miasta.
2. Opracowywanie programów promocji marki miasta na podstawie działań prowadzonych przez Prezydenta i poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych inwestycji miejskich.
3. Podejmowanie akcji promocyjnych służących identyfikacji mieszkańców z miastem.
4. Inicjowanie działań promujących zrównoważony rozwój.
5. Opracowywanie, nadzór i koordynacja kampanii wizerunkowych miasta.
6. Inicjowanie i koordynowanie działań przy przygotowywaniu materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym.
7. Uczestniczenie w imprezach o charakterze promocyjnym, w tym wystawach, targach, misjach gospodarczych, spotkaniach, itp.
8. Koordynacja współpracy miasta z zewnętrznymi organizatorami inicjatyw służących promocji Katowic, bądź metropolii.
9. Prowadzenie i koordynacja polityki wydawniczej miasta w zakresie wynikającym z założeń polityki promocyjnej.
10. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy promowaniu miasta w kontaktach z podmiotami krajowymi.
11. Prowadzenie obsługi Centrum Informacji Turystycznej.
12. Promocja atrakcji i produktów turystycznych Katowic przy współpracy z Śląską Organizacją Turystyczną.
13. Prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności promocyjnej miasta.
14. Koordynacja i redakcja korespondencji Prezydenta w zakresie zaproszeń, odpowiedzi na listy oraz reakcji na listy otwarte, życzenia, pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne itp., kreowanie i realizacja polityki promocyjnej Miasta.
15. Prowadzenie i koordynacja badań społecznych, działań ankietowo-sondażowych na potrzeby Wydziału i we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.
16. Koordynacja i redakcja korespondencji Prezydenta dotyczącej wykonywania funkcji reprezentacyjnej przez Prezydenta w zakresie udzielania patronatów honorowych i udziału w Komitetach Honorowych.

C. KOORDYNACJA I REDAKCJA KORESPONDENCJI PREZYDENTA DOTYCZĄCEJ PROGRAMÓW "DZIDZIUŚ", "NOWY OBYWATEL"


D. W ZAKRESIE PROMOCJI WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
1. Opracowywanie priorytetów współpracy zagranicznej Katowic, wynikających ze strategii rozwoju miasta, polityki regionalnej w zakresie kontaktów międzynarodowych oraz działań prowadzonych przez organizacje samorządu terytorialnego.
2. Koordynacja współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne komórki i jednostki organizacyjne miasta, w szczególności z miastami partnerskimi.
3. Organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Katowic na zaproszenie Prezydenta, przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miast i samorządów.
4. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w oparciu o umowy dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, w szczególności z Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach.
5. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i gospodarczymi oraz przedstawicielstwami samorządu terytorialnego za granicą.
6.  Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Wojewódzkim w zakresie spraw międzynarodowych, w szczególności dotyczących:
a/ misji gospodarczych,
b/ regionalnych projektów współpracy z zagranicą.
7. Współudział w organizacji imprez promujących miasto za granicą.

E. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ WYSZEHRADZKĄ
1. Opracowywanie priorytetów współpracy Katowic, z miastami należącymi do Grupy Wyszehradzkiej, wynikających ze strategii rozwoju miasta, polityki regionalnej w zakresie kontaktów międzynarodowych oraz działań prowadzonych przez organizacje samorządu terytorialnego.
2. Koordynacja współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne komórki i jednostki organizacyjne miasta, w zakresie Grupy Wyszehradzkiej.
3. Organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Katowic na zaproszenie Prezydenta, przedstawicieli miast Grupy Wyszehradzkiej.
4. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w oparciu o umowy dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, w szczególności z Stowarzyszeniem Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc.
5. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i gospodarczymi oraz przedstawicielstwami samorządu terytorialnego za granicą.
6. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Wojewódzkim w zakresie spraw międzynarodowych, w szczególności dotyczących:
a/ misji gospodarczych,
b/ regionalnych projektów współpracy z zagranicą.
7. Współudział w organizacji imprez promujących miasto za granicą.

F. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KONGRESOWEGO
1. Realizacja zadań wynikających z postanowień Umowy Koncesji na usługi Organizacji Imprez i Zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym w tym osiągnięcia wskaźników rezultatu.
2. Ewidencja ilościowa i ilościowo-wartościowa składników majątkowych obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
3. Przeprowadzanie inwentaryzacji obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego i jej rozliczanie.
4. Koordynowanie i monitorowanie zgodności działań Stron z warunkami Umowy Koncesyjnej na usługi Organizacji Imprez i Zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach.


G. W ZAKRESIE PROWADZENIA CONVENTION BUREAU KATOWICE   
1. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania kongresów, konferencji, targów, wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych dla Katowic.
2. Współpraca z organizatorami kongresów, konferencji, targów, wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych oraz z Poland Convention Bureau, miejskimi i regionalnymi Convention Bureaus oraz branżowymi stowarzyszeniami przemysłu spotkań w Polsce i zagranicą.
3. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z operatorami obiektów konferencyjnych i targowych w Katowicach w celu przygotowania oferty miasta.
4. Prezentowanie oferty związanej z promocją Katowic jako atrakcyjnej destynacji dla przemysłu spotkań zainteresowanym podmiotom, m.in. podczas krajowych i zagranicznych targów, warsztatów i wydarzeń.
5. Tworzenie bazy danych dotyczących infrastruktury kongresowej i około kongresowej.
6. Monitoring wydarzeń biznesowych organizowanych w Katowicach i województwie śląskim.
7. Pomoc w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z lokalną branżą turystyczną.
8. Koordynacja, realizacja i weryfikacja ofert zakupu świadczeń promocyjnych zgodnie z uchwałą Rady Nr LIII/1257/14 z dnia 10 września 2014 roku w sprawie realizacji działań promocyjnych Miasta Katowice związanych z rozwojem turystyki biznesowej na terenach poprzemysłowych w Katowicach.
9. Udział w pracach Komisji ds. oceny wniosków ws. organizacji w Katowicach wydarzeń biznesowych zgodnie z "Instrukcją wewnętrzną dotyczącą obiegu dokumentów w przypadku otrzymania przez miasto oferty zakupu świadczeń promocyjnych w związku z wydarzeniami biznesowymi organizowanymi na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych.
10. Monitoring mediów branżowych.
11. Opracowywanie, realizacja i nadzór nad realizacją programów i dokumentów związanych z rozwojem turystyki biznesowej w Katowicach.
12. Prowadzenie działań w zakresie promocji turystyki biznesowej z wykorzystaniem Internetu, w tym:
a/ opracowanie i wysyłka newslettera,
b/ prowadzenie strony www.convention.katowice.eu.
13. Udział w Programie Ambasadorów Kongresów Polskich.
14. Koordynowanie i monitorowanie zgodności działań Stron z warunkami Umowy Koncesji na Usługi Organizacji Imprez i Zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach.

H. W ZAKRESIE KOORDYNACJI PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH
1. Koordynacja projektów społecznych, kampanii i innych akcji/zadań wspierających współpracę z mieszkańcami.
2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta w procesie dialogu społecznego.
3. Analiza informacji w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.


I. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU”


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice