Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Miejscowy plan w rejonie al. Korfantego, ul. Konduktorskiej i Telewizyjnej

Miejscowy plan w rejonie al. Korfantego, ul. Konduktorskiej i Telewizyjnej

Od 27 maja do 21 czerwca 2024 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei W. Korfantego, ulicy Konduktorskiej i Telewizyjnej w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Z materiałami od 27 maja będzie można zapoznać się poprzez stronę internetową - kliknij TUTAJ oraz  w punktach konsultacyjnych:

- 4 czerwca (wtorek) w godz. 15.00-18.00 w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Dekerta 1,
- 14 czerwca (piątek) w godz. 10.00-14.00 w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Dekerta 1,
- 15 czerwca (sobota) w godz. 10.00-14.00 w Miejskim Domu Kultury Koszutka filia Dąb przy ul. Krzyżowej 1.


Informacje na temat projektu planu udzielane będą także w godzinach pracy urzędu pod nr (32) 259 35 55.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 6 czerwca 2024 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Dekerta 1.


Jak zgłosić uwagę?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi do 5 lipca 2024 r.:

  • w formie papierowej: na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice;

  • lub elektronicznej: w szczególności za pośrednictwem ePUAP oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 5 lipca 2024 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu miejscowego planu.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice