Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

NGO Wydział Obsługi Inwestorów

Wydział Obsługi Inwestorów

​Adres: ul. Rynek 1, pok. 717
Telefon: (32) 2593 826
Email: oi@katowice.eu

Naczelnik Wydziału - Mariusz Jankowski

Zastępca Naczelnika Wydziału - Magdalena Kolka

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

  • Daria Anders-Kowalczyk -  tel. (32) 705 47 47, e-mail: daria.anders-kowalczyk@katowice.eu - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a, I piętro – p. 18
  • Barbara Miś – (32) 259 32 77, e-mail: barbara.mis@katowice.eu - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a, I piętro – p. 17

   

  Zadania Wydziału Obsługi Inwestorów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

  • Współpraca międzysektorowa:
  • promocja wśród inwestorów, przedsiębiorców możliwości współpracy z lokalnie działającymi organizacjami pozarządowymi,
  • realizacja wspólnych projektów miasta, sektora biznesu oraz organizacji pozarządowych.
  • Współpraca w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności.
  • Organizacja konkursu Prezydenta Miasta Katowice pn. KATOWIZJE - Firma Społecznie Odpowiedzialna. Katowizje to projekt mający na celu wyłonienie liderów CSR wśród lokalnych mikro, małych  i średnich firm. Konkurs platformą dialogu pomiędzy sektorem biznesu, a organizacjami pozarządowymi.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice