Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

NGO Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego


ul. Francuska 70 (Sekretariat : pokój 704)

tel.: (32) 2539 584, e-mail: zk@katowice.eu

Naczelnik  Wydział Zarządzania Kryzysowego - Tomasz Kępa

Zastępca Naczelnika - Joanna Pruchniewska


Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Joanna Pruchniewska, tel.: (032) 705 46 19   joanna.pruchniewska@katowice.eu

Joanna Głodek tel. (032) 705 42 49         

Marianna Winkler tel.  (032) 705 47 33  marianna.winkler@katowice.eu 

 


Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

porządek i bezpieczeństwo publiczne:

  1. działania promocyjne, edukacyjne i szkoleniowe na rzecz mieszkańców Katowic.

    zarządzanie kryzysowe: 
  1. działania związane z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym, przejmowaniem nad nimi kontroli, reagowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniem ich skutków.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice