Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice

Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice

logotyp EFRR 2017.JPG
Tytuł projektu: Digitalizacja wybranych 
zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Śląskie / Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest digitalizacja wybranych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Katowice. Digitalizacją zostaną objęte protokoły posiedzeń oraz dotychczas nie publikowane uchwały Miejskiej Rady Narodowej z lat 1973 do 1990 oraz wybrane, najciekawsze fragmenty dokumentacji obiektów budowlanych z terenu Miasta Katowice pochodzących począwszy od XIX wieku do chwili obecnej. Zdigitalizowane zasoby zostaną udostępnione użytkownikom za pośrednictwem strony www Urzędu Miasta Katowice oraz aplikacji mobilnej, bez ograniczeń i bez pobierania opłat. Ilość zasobów do digitalizacji wyniesie łącznie 782 dokumenty o liczbie 8885 stron, w tym: 215 stron projektów budowlanych, 4 plany/mapy oraz 8 666 stron protokołów i uchwał Miejskiej Rady Narodowej.

Okres realizacji projektu: III kw. 2015r. – III kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota  162 624,21 zł. Wartość dofinansowania wynosi 138 230,57 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 24 393,64 zł.

Stan realizacji: Projekt został zrealizowany​. Projekt jest na etapie rozliczenia końcowego.
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice