Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE

Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE

eve log.jpg


Tytuł projektu: Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE

Źródło finansowania: EFRR, Program URBACT II

Koszt całkowity/ dofinansowanie/ wkład własny miasta:
653 752,61 euro/440 730,43 euro/7 222,35 euro

Czas trwania: lipiec 2010r. - grudzień 2012r.

                          III Faza 1.12.2013r. - 31.03.2015r.

Opis projektu: Projekt skupiał się na zintegrowanych, zrównoważonych strategiach i dynamicznym "przodownictwu technicznemu" dla miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). Inicjatywy miejskie pobudzające sektor publiczny i prywatny do użytkowania samochodów elektrycznych przyczyniły się do uczynienia powietrza bardziej czystym jak również, poprzez stworzenie "flotylli'" samochodów elektrycznych, do uczynienia miasta bardziej atrakcyjnym i konkurencyjnym. Partnerzy projektu EVUE wymienili się doświadczeniami i propozycjami rozwiązań kluczowych problemów związanych z w/w zagadnieniem, takich jak opór społeczny, brak niezbędnej infrastruktury, szybki rozwój technologii oraz przestarzałe modele ekonomiczne.


Rezultatem projektu jest Lokalny Plan Działania dający wskazówki, jak rozwiązać przedstawione przez każdego problemy. Każdy z partnerów wskazał przykłady dobrych praktyk, tzn. zrealizowanych lub realizowanych projektów na wskazanych przez siebie obszarach, które mogą być przykładami dla innych partnerów. Każdy z partnerów opracował również studium przypadków, dla projektów którymi zajmował się w ramach realizacji projektu. Sporządzone opracowania są rekomendowane różnym szczeblom decyzyjnym w UE, przy uchwalaniu przepisów prawa adekwatnych dla problematyki projektu.
Liderem projektu był Westminster City Council z Wielkiej Brytanii. Pozostali partnerzy projektu to miasta Lizbona oraz Beja z Portugalii, Madryt, Frankfurt, Oslo, Sztokholm, Suceava z Rumunii, Zografou z Grecji oraz Miasto Katowice.

Faza III  projektu EVUE była kontynuację działań podjętych w I etapie. W ramach III fazy powstała Nota Doradcza będąca regulacjami prawnymi dotyczącymi indywidualnego i zbiorowego elektrycznego transportu miejskiego.

eve1.jpg

eve2.jpg


eve3.JPG


Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej projektu EVUE


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice