Rada Miasta Katowice uchwałą nr X/139/11 z dnia 30 maja 2011 r. nadała nazwę wiaduktowi łączącemu ul. Chorzowską z Trasą imienia Nikodema i Józefa Renców

ESTAKADA ORLĄT LWOWSKICHUchwała weszła w życie dnia 28 lipca 2011 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 150 poz. 2794.