Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Miasta partnerskie - Opava

Miasta partnerskie - Opava

​​​​​​
 

Opava_COA.pngOPAWA (Czechy)


Miasto leżące u zbiegu dwóch śląskich rzek Opawy i Morawicy. Najstarsza dochowana pisemna wzmianka o Opawie jako osadzie leżącej na skrzyżowaniu szlaków handlowych datowana jest na rok 1195. O strukturze miejskiej mowa w dokumencie wydanym przez Przemysła I w roku 1224. Miasto utrzymywało się z handlu, rolnictwa oraz wyrobów rzemieślniczych. Na początku XIV wieku Opawa staje się centrum Księstwa Opawskiego w ramach Korony Czeskiej. W roku 1742 po przegranej wojnie Austrii z Prusami o "dziedzictwo austriackie" Opawa stała się stolicą tzw. Austriackiego Śląska i jednocześnie także siedzibą urzędów oraz administracji ziemskiej. W roku 1820 miał tu miejsce "Kongres Świętego Przymierza", na którym spotkali się najważniejsi europejscy monarchowie oraz dyplomaci tego okresu. Pod koniec II wojny światowej Opawa poniosła ogromne straty w ramach tzw. Operacji Ostrawskiej. Znaczna część miasta została zniszczona, pomimo tego udało się uratować szereg zabytków kulturalnych i historycznych. Do najstarszych zachowanych zabytków zalicza się klasztor franciszkanów, kościół pw. Św. Ducha, wybudowany przed rokiem 1269 oraz kościół dziekański pw. Wniebowstąpienia Maryi Panny. Do cennych pamiątek technicznych zaliczana jest linia fortyfikacji - unikatowych obwarowań wojskowych wzniesionych przed II wojną światową, z których udostępniona jest zwiedzającym przede wszystkim fortyfikacja w Opawie - Milostovicach.

Opawa to miasto bogate w historię i zabytki, jest także znaczącym centrum kulturalnym regionu. Już od roku 1805 działa tutaj Teatr Śląski. W roku 1814 rozpoczęło w Opawie swą działalność najstarsze muzeum w Republice Czeskiej, jego tradycję kontynuuje dziś Śląskie Muzeum Ziemskie wzniesione w latach 1893-1895. Swoje miejsce w życiu kulturalnym Opawy mają dziś coroczne festiwale.

Znaczenie szkolnictwa w Opawie wzrosło w roku 1991 wraz z powstaniem Uniwersytetu Śląskiego. Obejmuje obecnie cztery jednostki naukowo - dydaktyczne: Wydział Filozoficzno - Przyrodniczy, Wydział Handlu i Przedsiębiorczości, Instytut Matematyczny i Centrum Kształcenia. Uczelnia kształci ok. 3500 studentów na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich

Miasto Opawa nazywane jest także "miastem sportu", ponieważ stanowi centrum organizacji znaczących imprez sportowych. Do najważniejszych ośrodków sportu zalicza się bezsprzecznie piękny i nowoczesny stadion piłki nożnej w ośrodku Parków Miejskich, stadion lekkoatletyczny Tyrša, Stadion Zimowy, podgrzewany basen, Kąpielisko Miejskie, korty tenisowe i klub jeździecki.

Opawa pozostaje stale ośrodkiem przemysłowym i handlowym, liczy 59 800 mieszkańców (stan na 2006 rok) i posiada powierzchnię 90,6km2. Są tutaj zakłady farmaceutyczne, zakłady papiernicze, poligraficzne oraz produkujące farby i lakiery. Zakłady maszynowe produkują maszyny do wydobycia węgla, urządzenia hydrauliczne, maszyny rolnicze, armatury przemysłowe, okucia budowlane, konstrukcje stalowe, nadbudowy samochodów dostawczych. Rozwinięta jest elektrotechnika i elektronika, przemysł budowlany, spożywczy, nowoczesna produkcja rolna.


WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI

Pierwsze kontakty pomiędzy miastami: Katowice i Opawa (Czechy) zainicjowała współpraca między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Uniwersytetem Śląskim w Opawie (Slezské Univerzity v Opave).

W dniu 20 maja 2005 roku na UŚ w Katowicach obchodzono Dzień Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. W ramach obchodów Dnia odbyły się spotkania, wykłady, wystawy, a także koncert i dyskusja na temat dziejów Śląska. W święcie udział wzięli przedstawiciele uczelni w Opawie na czele z JM Rektorem UŚ w Opawie prof. PhDr. Zdenkiem Jiráskiem oraz władze obu miast: Katowic i Opawy, a także Konsul Generalny Republiki Czeskiej Josef Byrtus.

Natomiast w dniu 31 maja 2005 roku w Opawie odbyło się z kolei święto uczelni katowickiej. Program przewidywał wykłady, prezentacje, panel dyskusyjny i występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice". Uczestnikami święta opawskiego byli przedstawiciele uczelni w Katowicach z JM Rektorem UŚ prof.dr hab. Januszem Janeczkiem na czele, wykładowcy i przedstawiciele jednostek uczelni oraz studenci.

Święta obu uczelni organizowane są w ramach współpracy uniwersytetów: Śląskiego w Katowicach, Śląskiego w Opawie, Opolskiego, Ostrawskiego, Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

W dniu 16 stycznia 2006 roku na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Opawie Prezydent Miasta Katowice wraz z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięli udział w spotkaniu z władzami miasta Opawy i opawskiego Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie w opawskiej uczelni dotyczyło rozwoju współpracy partnerskiej pomiędzy uniwersytetami i miastami.

W lutym 2006 roku Przedstawiciele Magistratu Miasta Opawa przebywali w Urzędzie Miasta w Katowicach w celu omówienia możliwości współpracy między miastami. Obie strony wyraziły wolę podjęcia działań na rzecz ułatwienia relacji pomiędzy miejskimi instytucjami kultury i sportu oraz edukacji.

W dniu 22 sierpnia 2006 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice złożyła wizytę w Katowicach delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta w Opawie. Celem spotkania były wstępne uzgodnienia dotyczące określenia możliwości współpracy między obydwoma miastami. Program wizyty obejmował spotkania tematyczne w grupach. W trakcie spotkań rozmawiano na temat organizacji pracy i podziału zadań w Urzędach i jednostkach obu miast, priorytetowych działań w miastach, również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, założeń promocji, propozycje udziału klubów sportowych i zespołów działających przy domach kultury w imprezach organizowanych w obu miastach, wymiany kultury. Ustalono, że dalsze kontakty będą prowadzone bezpośrednio przez zainteresowanych partnerów. Goście z Opawy uczestniczyli także w objeździe po Katowicach.

Dnia 5 lutego 2007 roku w Opawie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli miast: Katowice i Opawy poświęcone omówieniu możliwości współpracy, wymiany kulturalnej i sportowej. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń w zakresie m.in.: rewitalizacji centrum miasta, rejestracji działalności gospodarczej, podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców, struktury organizacyjnej i funkcjonowania magistratu, promocji miasta, budownictwa, systemu informacji przestrzennej, współpracy kulturalnej, w zakresie stosowania prawa, współpracy międzynarodowej miasta.

W dniu 11 września 2007 roku na zaproszenie Miasta Opawa Katowice wzięły udział w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich w Opawie. Katowice reprezentowała młodzież przeważnie w wieku 12-15 lat, należąca do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (grupa pływacka i lekkoatletyczna) oraz drużyna piłkarska KS "Rozwój". W Olimpiadzie oprócz Katowic uczestniczyli: z Polski - Racibórz, Liptovsky Mikuláš ze Słowacji i Opawa (Czechy). Katowicka młodzież zaprezentowała się podczas Olimpiady bardzo dobrze, zajmując czołowe miejsca w trzech dyscyplinach sportu.

W dniach 14-16 października 2007 roku w Opawie odbyły się Japońskie Dni Kultury. W programie znalazła się m.in. premiera japońskiej opery narodowej "Yuzuru", wystawiona w Teatrze Śląskim w Opawie. Opera ta jest pierwszym spektaklem w Europie zrealizowanym przez niejapońskich artystów w języku japońskim. W imprezie udział wzięli przedstawiciele Katowic.

W dniu 17 sierpnia 2008r. w ramach 51 Festivalu Bezručova  w Opawie odbył się wernisaż wystawy prac artysty Sławomira Chrystowa pt. : „Legendy Śląskie”. Wystawę przygotowało i zorganizowało z własnych zbiorów Muzeum Historii Katowic.

W dniu 13 września 2008r. odbyła się uroczystość wręczenia Katowicom Nagrody Europy przez przedstawicieli Rady Europy za osiągnięcia w dziedzinie współpracy partnerskiej miast oraz działania propagujące idee integracji europejskiej. Z tej okazji w Katowicach gościła oficjalna delegacja z Miasta Opawa na czele z Zastępcą Primatora - panem mgr. Jaroslavem Horakiem. Delegacja zwiedziła również doroczny Jesienny Jarmark Katowicki, który odbył się w centrum Katowic w dniach 9-21 września 2008r. oraz uczestniczyła w imprezach towarzyszących uroczystościom 143 rocznicy nadania Katowicom praw miejskich.

W dniach 12-14 września 2008 r. odbył się w Katowicach Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Koszykówce Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe chłopców z roczników 1990 - 1992 z takich miast partnerskich jak: Opawa i Ostrawa (Czechy), Koszyce (Słowacja) oraz Miszkolc (Węgry). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS Katowice. W sumie w turnieju wzięło udział ok. 100 zawodników. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: I miejsce - miasto Ostrawa, II miejsce - KKS Mickiewicz Katowice, III miejsce - miasto Opawa, IV miejsce - miasto Koszyce, V miejsce - miasto Miszkolc i VI miejsce - AZS Katowice. Impreza to była jednym z elementów promocji Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009.  

W dniu 9 września 2009 roku na zaproszenie Miasta Opawa Katowice po raz drugi uczestniczyły w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich w Opawie w takich dyscyplinach jak: pływanie, lekkoatletyka i piłka nożna. Miasto reprezentowała młodzież w wieku 11-15 lat z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego /grupa pływacka i lekkoatletyczna/ oraz drużyna piłkarska GKS. W Olimpiadzie oprócz Katowic udział wzięła młodzież szkolna z Raciborza oraz z miast: Liptovsky Mikuláš ze Słowacji i czeskiej Opawy. Młodzież z Katowic zajęła wiodące miejsca w trzech dyscyplinach sportu. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna piłkarska, natomiast lekkoatletyczna i pływacka miejsca I, II i III w zależności od rodzaju konkurencji.

W dniu 22 października 2010r. z okazji otwarcia Placu Miast Partnerskich w Katowicach-Ligocie odbył się Międzynarodowy Turniej Unihokeja współorganizowany przez Gimnazjum nr 23. Z Opawy w Turnieju uczestniczyła 15-osobowa grupa chłopców w wieku 13-15 lat oraz przedstawiciele magistratu.

W dniu 5 czerwca 2011r. w Teatrze Śląskim w Opawie w trakcie trwania Święta Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”, odbyła się uroczystość wręczenia Międzynarodowej Nagrody im. St. Moniuszki (w liczbie 6-ciu sztuk), którą stanowiły statuetki – repliki pomnika Stanisława Moniuszki z 1920 r., znajdującego się na Placu Karola Miarki w Katowicach. Nagroda ta przyznawana jest corocznie od 4 do 6 osobom przez międzynarodowe jury zw. kapitułą za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu  społecznego ruchu muzycznego - dla amatorskich zespołów, działaczy, chórmistrzów, kapelmistrzów, twórców muzyki oraz organizacji, instytucji społeczno-kulturalnych i artystycznych, współdziałających  ze Śląskim Związkiem Chórów i Orkiestr, a także ze Zrzeszeniem Śpiewaczo-Muzycznym i Unią Chórów Czeskich w Republice Czeskiej. Wymieniona Nagroda jest najwyższą formą honorowania w ruchu śpiewaczym Śląska, Zaolzia i Unii Chórów Czeskich. Kapituła Międzynarodowej Nagrody zebrana w dniu 6.04.2011r. w Czeskim Cieszynie, na wniosek Zarządu Związków Śpiewaczych przyznała nagrody dla dyrygentów z Opawy, Trzyńca, Bielska-Białej, Zabrza, Rybnika oraz kapelmistrza z Bytomia. W roku 2011 fundatorem nagrody był Prezydent Miasta Katowice, i tym samym na statuetce widniał napis: „Międzynarodowa Nagroda Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki”. W uroczystości wręczenia Nagrody w Opawie udział wziął Wiceprezydent Katowic – pan Michał Luty wraz z delegacją.

W dniu 8 sierpnia 2011r. w Opawie odbyło się spotkanie oficjalne Prezydenta Miasta Katowice – pana Piotra Uszoka z Primatorem Miasta Opawy – panem prof. Zdenkiem Jirásek. Tematem rozmów była współpraca między Katowicami a Opawą w zakresie kultury, sztuki, sportu i turystyki, a mająca odwzorowanie w konkretnych działaniach obu samorządów miejskich.

W dniach 5-6 września 2011r. pod patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej odbyła się w Katowicach międzynarodowa konferencja „Człowiek-edukacja-sztuka-kontakt. Praktyka i rokowania na przyszłość”, której ideą była prezentacja i wymiana doświadczeń instytucji oraz osób z kraju i zagranicy, zajmujących się edukacją przez sztukę. W konferencji wzięło udział 108 osób - pedagogów, socjologów, animatorów kultury, artystów, przedstawicieli środowisk akademickich oraz instytucji kultury zlokalizowanych w kilkudziesięciu miastach polskich i zagranicznych. W konferencji uczestniczył również przedstawiciel magistratu miasta Opawa.

W dniu 14 września 2011 roku na zaproszenie Miasta Opawa, Katowice po raz trzeci wzięły udział w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich Opawy w takich dyscyplinach jak: pływanie, lekkoatletyka i piłka nożna. Miasto reprezentowała młodzież w wieku 11-15 lat z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (grupa pływacka i lekkoatletyczna) oraz drużyna piłkarska KS „Rozwój”. W Olimpiadzie w Opawie oprócz Katowic uczestniczyła młodzieżowa reprezentacja sportowa z Raciborza i Żywca oraz z miasta Liptovsky Mikuláš na Słowacji i czeskiej Opawy - gospodarza imprezy. Młodzież z Katowic zajęła wiodące miejsca we wszystkich trzech dyscyplinach sportu.

W dniach 1-2 grudnia 2011 roku na zaproszenie miasta Opawa, podczas trwania opawskiego jarmarku z okazji Świąt Bożego Narodzenia (od 25 listopada do 23 grudnia 2011r. na rynku w Opawie), otwarte było stoisko miasta Katowice z materiałami promocyjnymi, które obsługiwali pracownicy Wydziału Zagranicznego Urzędu Miasta Katowice.

W dniu 25 stycznia 2012 roku w Katowicach odbyło się spotkanie oficjalne Prezydenta Miasta Katowice - Piotra Uszoka z Primatorem Miasta Opawy prof. Zdenkiem Jiraska oraz z przedstawicielami instytucji kultury miast Opawy i Katowic. Celem wizyty było nawiązanie oraz poszerzenie współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy poszczególnymi instytucjami obu miast. W programie wizyty delegacji czeskiej przewidziano również spotkanie z rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesławem Banysiem oraz z rektorem UŚ w latach 2002-2008 prof. zw. dr hab. Januszem Janeczkiem, a także m.in. zwiedzanie nowego obiektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

W dniach 18 - 26 maja 2012r. pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Primatora Ostrawy, przy aktywnej współpracy Miasta Opawa, odbyła się w Katowicach XII edycja "Dni Polsko-Czeskich" w ramach partnerskiej współpracy miast. Najważniejsze punkty programu, w których uczestniczyło miasto Opawa to:

- rozgrywki sportowe dla młodzieży w dyscyplinach: koszykówka, pływanie oraz unihokej, z udziałem drużyn z Ostrawy, Opawy i Katowic, które odbyły się w Hali Sportowej w Szopienicach oraz na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego; Katowice reprezentowali: MKS MOS (koszykówka i pływanie) oraz UKS "Gladiator 23" i UKS "Południe 06" (unihokej),

- spotkanie przedstawicieli miast Ostrawy, Opawy i Katowic, mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w miastach: goście z Czech wraz z przedstawicielami miasta Katowice, wizytowali w Komendzie Miejskiej Policji, siedzibie Straży Miejskiej oraz Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Katowicach; Opawę reprezentowali: Wiceprimator - Daniel Zidek, Komendant Straży Miejskiej - Milan Kokor, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Opawy - Roman Otipka,

- w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach uruchomiony został na czas trwania "Dni Polsko-Czeskich" punkt informacyjny o Ostrawie i Opawie, obsługiwany w ciągu dwóch dni przez Czechów z Ostrawy i Opawy.

"Dni Polsko-Czeskie 2012" to także szereg imprez zorganizowanych przez miejskie domy kultury w dzielnicach miasta, gdzie realizowany był następujący program z udziałem Opawy:

- Miejski Dom Kultury "Ligota" zorganizował paradę orkiestr i mażoretek ulicami Ligoty i Panewnik, w której uczestniczyły m.in. mażoretki z Opawy (grupa "AMA") i Ostrawy ("Sedmikrasky" i "Kopretiny"), z okazji XVIII edycji "Święta Kwitnących Głogów", a także występy w amfiteatrze na Zadolu,

- Miejski Dom Kultury "Koszutka" przeprowadził II Turniej Tańca Freestyle dla zespołów, grup tanecznych i solistów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ośrodków kultury i placówek pozaszkolnych, w wieku od 6 do 26 lat z województwa śląskiego, Opawy i Ostrawy.

W dniu 15 sierpnia 2012r. w piłkarskim meczu towarzyskim w Opawie reprezentacja Polski U-20 pokonała reprezentację Czech U-20 wynikiem 2:1. Na zaproszenie Primatora Opawy - prof. Zdenka Jiraska, zmagania młodzieżowych zespołów piłkarskich mieli okazję obejrzeć "na żywo" przedstawiciele Wydziału Sportu i Turystyki oraz Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice.

W dniu 24 stycznia 2013r. wizytę w Katowicach złożyła delegacja z Magistratu w Opawie - pracownicy Wydziału Współpracy z Zagranicą oraz Rzecznik Prasowy, którzy spotkali się z przedstawicielami miasta Katowice ds. kultury, sportu, promocji, mediów. Tematem rozmów był program współpracy między miastami w roku 2013 w powyższych dziedzinach poprzez wymianę oraz realizację wspólnych przedsięwzięć.

W dniu 25 maja 2013r. podczas XIX edycji Święta Kwitnących Głogów w Katowicach - Ligocie, zorganizowanego przez MDK Ligota, w ramach Dni Czesko-Polskich 2013, w paradzie maszerowały i tańczyły mażoretki z Opawy z grup "Ama I" i "Ama II".

W dniach 11-12 czerwca 2013r. odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Opawie międzynarodowa konferencja pt.: "Sieć kooperacji miast europejskich średniej wielkości. Współpraca zagraniczna miast". W konferencji aktywny udział wzięli przedstawiciele Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice, przedstawiając uczestnikom prezentację o współpracy Katowic z miastami partnerskimi oraz uzyskanych za tą kooperację nagrodach przyznanych Miastu przez Radę Europy: Flagę Honorową (1998r.), Tablicę Honorową (2000r.) oraz najwyższą - Nagrodę Europy (2008r.).

W dniu 5 września 2013r. na zaproszenie Primatora Opawy prof. Zdenka Jiraska, Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok wziął udział w Opawie w uroczystości inaugurującej 56-tą edycję najstarszego w Republice Czeskiej festiwalu kulturowego "Bezrucova Opava" (2-29.09.2013). Edycja 2013 tego festiwalu pt.: "Drogi dookoła świata" rozpoczęła się wernisażem wystawy sztuki plemion afrykańskich oraz fotografii pt.: "Duch Afryki". Wystawa to efekt czterdziestoletnich wysiłków i licznych wizyt w ponad trzydziestu krajach, zrealizowanych przez czeskich podróżników i kolekcjonerów.

W dniu 11 września 2013r. Katowice po raz czwarty wzięły udział w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich Opawy w dyscyplinach: pływanie, lekkoatletyka i piłka nożna. Miasto reprezentowała młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W Olimpiadzie oprócz Katowic uczestniczyła reprezentacja sportowa z Raciborza, Żywca, z miasta Liptovsky Mikulas na Słowacji, węgierskiego Zuglo oraz czeskiej Opawy - gospodarza imprezy. Uczestnicy olimpiady miast partnerskich gościli w Opawie w dniach 10-11.09.2013r.

​W dniu 3 grudnia 2013r. wizytę w Katowicach złożyła delegacja z Magistratu Opawy - przedstawiciele wydziałów promocji oraz zagranicznego. Tematem rozmów była promocja miasta na miejskiej stronie internetowej, oficjalnym profilu miasta na portalu Facebook oraz inne: Katowicki Informacyjny Serwis SMS, Platforma konsultacji społecznych, serwis społecznościowy Twitter, serwis internetowy YouTube. Ponadto omówiony został program współpracy obu miast w roku 2014 w dziedzinie kultury i sportu.

​W dniu 29 maja 2014r. z okazji "Dni Polsko - Czeskich 2014" w zawodach sportowych z udziałem młodzieży szkolnej w dyscyplinach: koszykówka i pływanie, obok Ostrawy i Katowic ​uczestniczyła również czeska Opawa. Zawody sportowe odbyły sie na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach.​

Dnia 10 listopada 2014 r. nowym Prezydentem Miasta Opawa na​ lata 2014-2018 został wybrany Bc. Martin Víteček​, a zastępcami  Prezydenta: mgr ​Simona Bierhausová, mgr Dalibor Halátek oraz Josef Stiborský​.

​W dniu 13 kwietnia 2015​r. wizytę w Katowicach złożyła delegacja z Magistratu Opawy - przedstawiciele wydziałów promocji i zagranicznego. Tematem spotkania było m.in. prowadzenie miejskiej stronie internetowej, oficjalnego profilu miasta na portalu Facebook oraz inne: Katowicki Informacyjny Serwis SMS, Platforma konsultacji społecznych, serwis społecznościowy Twitter, serwis internetowy YouTube. Ponadto omówiony został program współpracy obu miast w roku 2015 w dziedzinie kultury i sportu, w tym wspomniano o dwóch cyklicznych opawskich festiwalach (w kwietniu każdego roku - Festiwal "Dalsze Brzegi" oraz we wrześniu "Festiwal Bezrucova Opava").

W dniu 20 maja 2015r. złożył pierwszą ​wizytę w Katowicach nowo wybrany Prezydent Opawy Bc. Martin Víteček​.  Z czeską delegacją spotkał się Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, a tematem rozmów były m.in. kierunki dalszej współpracy obu miast. 

W dniu 9 września 2015 roku na zaproszenie Miasta Opawa, Katowice po raz piaty wzięły udział w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich w takich dyscyplinach jak: pływanie, lekkoatletyka i piłka nożna. Miasto reprezentowała młodzież w wieku 11-15 lat z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach (grupa pływacka i lekkoatletyczna) oraz drużyna piłkarska trenująca w GKS Katowice. W Olimpiadzie w Opawie oprócz Katowic uczestniczyła młodzieżowa reprezentacja sportowa z Raciborza, Żywca, miasta Liptovsky Mikuláš na Słowacji oraz gospodarza imprezy - ​czeskiej Opawy. Młodzież gościła w Opawie w dniach 8-9.09.2015r.​

W dniach 11-12 września 2015r. z okazji 150-lecia nadania Katowicom praw miejskich, przebywali z wizytą w Katowicach przedstawiciele Miasta Opawy: Prezydent Miasta Opawy Pan Bc. Martin Víteček oraz Pan mgr inż. Jaroslav Machovský, Kierownik Referatu ds. Współpracy z Zagranicą. Delegacja wzięła udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Katowice w dniu 11 września, podczas której Prezydent Miasta Opawy zabrał głos (obok uczestników z innych miast partnerskich: Ostrawy, Kolonii, Miszkolca, Saint-Etienne i Mobile) na temat dotychczasowych, wieloletnich i dobrze rozwijających się kontaktów między Katowicami i Opawą, a także pomyślnie rokujących na przyszłość. Następnie goście z zainteresowaniem zwiedzili wystawę obrazującą dzieje Śląska pt.:"Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów", znajdującą się w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego oraz wysłuchali koncertu Zespołu muzyki XVII i XVIII wieku „Extempore". W dniu 12 września natomiast złożyli wizytę w Muzeum – Izbie Pamięci Kopalni Wujek oraz zwiedzili Akademię Muzyczną, a wieczorem wysłuchali koncertu jubileuszowego w siedzibie NOSPR w wykonaniu hiszpańskiego kompozytora i gitarzysty Paco Peña, a ponadto Flamenco Dance Company, jak również Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Cameraty Silesia", w tym utworu okolicznościowego, napisanego z okazji 150-lecia Miasta Katowice".

W dniu 24 marca 2016r. Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa udał sie z wizytą do Opawy na zaproszenie Pana Radima Křupali – wybranego na urząd Prezydenta Miasta Opawy w grudniu 2015r. Było to pierwsze spotkanie Prezydentów obu miast i miało ono charakter kurtuazyjny oraz zapoznawczy. Temat przewodni spotkania to kontynuacja współpracy między Katowicami i Opawą oraz kierunki jej przyszłego rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli także: Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice Pan Marcin Stańczyk oraz Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Pan Adam Łęski, a ze strony czeskiej - Pan Jaroslav Machovský, Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Zagranicą, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Miasta Opawy.

W dniu 30 sierpnia 2017 r. odbył się wernisaż wystawy fotograficznej zrealizowanej w ramach wspólnego projektu „OKO" (Ostrawa - Katowice - Opawa). Wystawa odbyła się w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego przy ul. Św. Jana 10 w Katowicach. Autorzy prac to: Ondřej Durczak z Ostrawy – autor fotografii z cyklu „Ostrava", David Macháč z Opawy – autor zdjęć z cyklu „Zahrádkáři", jak również autorzy z Katowic – Michał Cała, Anna Chojnacka i Kazimierz Seko, twórcy zdjęć z cyklu „Katowice". Termin zakończenia wystawy to 29 września 2017 r. Podczas wernisażu referaty wygłosili socjologowie: dr hab. Tomasz Nawrocki – referat pt. „Katowice miasto, które ciągle się zmienia" oraz Mgr. Ph.D Jiri Siostrzonek – referat pt. „Fotografia, informacja i estetyka", a także głos zabrali przedstawiciele miast: Jaroslav Machovský – Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą Miasta Opawy oraz Adam Łęski Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Urzędu Miasta Katowice. Następnie odbyły się recitale: na wiolonczeli w wykonaniu Jana Hanouska oraz gitarowy w wykonaniu Grzegorza Wanatowicza.

W dniu 13 września 2017 roku na zaproszenie Miasta Opawa, Katowice po raz szósty wzięły udział w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich w takich dyscyplinach jak: pływanie, lekkoatletyka i piłka nożna. Miasto reprezentowała młodzież w wieku 12-15 lat z Zespołu Szkół i Placówek nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach. W Olimpiadzie w Opawie oprócz Katowic uczestniczyła młodzieżowa reprezentacja sportowa z Raciborza, Żywca, miasta Liptovsky Mikuláš na Słowacji oraz gospodarza imprezy -  czeskiej Opawy. Młodzież gościła w Opawie w dniach 12-13.09.2017r.

Dnia 1 października 2017 r. czworo przedstawicieli Opawy przybyło do Katowic celem udziału w biegu (półmaratonie) PKO Silesia Marathon 2017.

6.09.2018 r. w ceremonii otwarcia 61. edycji multidyscyplinarnego Festiwalu Opava Petra Bezruča, która miała miejsce w opawskim Kościele Św. Wacława, uczestniczył Pan Marek Augustyniak – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu były czechosłowackie inspiracje kulturalne. Z tej okazji organizatorzy przygotowali w dniach 5-7 września br. program zawierający szereg imprez towarzyszących, adresowany do szerokiej rzeszy uczestników, m.in.: Bieg „Opawska Mila”, zwiedzanie zamku Hradec nad rzeką Morawicą czy wizyta w Fabryce Mondelez – u największego producenta wyrobów cukierniczych w Republice Czeskiej.

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice