Rada Miasta Katowice uchwałą nr LXII/1270/10 z dnia 26 lipca 2010 r. nadała nazwę placowi, położonemu przy ulicy Gliwickiej nr 212 w dzielnicy Załęże:


 

PARK ZAŁĘSKI


Uchwała weszła w życie dnia 10 września 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 163 poz. 2675.