Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XVII/348/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. nadała nazwę  placowi położonemu w Katowicach u zbiegu ulic: Wiejskiej i Dębowej w dzielnicy Dąb 
 

SKWER AUGUSTYNA PAJĄKAUchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 440.