Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Droga Bażantów-Szarych Szeregów

Droga Bażantów-Szarych SzeregówWe wtorek 14 lipca 2015 roku Prezydent Miasta Katowice podpisał zarządzenie uruchamiające konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi na odcinku od ulicy Bażantów do ulicy Szarych Szeregów. Jest to odpowiedź na propozycję mieszkańców, którzy zgodnie z zapisami uchwały w sprawie zasad i trybów przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice (uchwała Rady Miasta Katowice nr XXXVIII/860/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.) skorzystali z prawa zawnioskowania do Prezydenta Miasta o zorganizowanie konsultacji w interesującej ich sprawie.


Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców dwóch jednostek pomocniczych - położonych w najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji tj. Piotrowic – Ochojca oraz Kostuchny w sprawie realizacji inwestycji pt.: „Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice”, polegającego na budowie drogi powiatowej łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów.


Opinie mieszkańców zostaną zebrane w trakcie badania ankietowego, które zostanie przeprowadzone na próbie reprezentatywnej, tak aby pozyskane poglądy mieszkańców miały charakter miarodajny. Ponadto badanie zostanie zrealizowane przez podmiot zewnętrzny.

Czas trwania konsultacji to lipiec – sierpień 2015 r.


zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice


***

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta wobec wyników przeprowadzonego w ramach konsultacji badania opinii mieszkańców.


Raport końcowy

Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych

Zarządzenie nr 326/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2015 r.

Kwestionariusz ankietowy

Raport z badania opinii mieszkańców

Stanowisko Prezydenta Miasta KatowiceKalendarium wydarzeńZapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem badania opinii mieszkańców na temat układu komunikacyjnego rejonu Osiedla Odrodzenia, Osiedla Bażantowo oraz Kostuchny. 

Raport z badania opinii mieszkańców


***W dniach od 3 do 14 sierpnia wśród mieszkańców Piotrowic, Ochojca i Kostuchny będzie prowadzone badanie ankietowe realizowane na zlecenie Urzędu Miasta Katowice w ramach konsultacji społecznych.

W badanie zaangażowani zostali ankieterzy zewnętrzni, którzy mają zachęcać mieszkańców do udzielenia odpowiedzi na kilka krótkich pytań dotyczących rozwoju sieci dróg w południowej części miasta. Ankieter, który będzie przeprowadzał wywiad z respondentem w miejscu jego zamieszkania, jest zobowiązany do przedstawienia się i okazania identyfikatora, umożliwiającego potwierdzenie jego tożsamości. 

Z informacjami na temat badania można zapoznać się poprzez ulotki i plakaty, które zostały rozdystrybuowane w punktach handlowo - usługowych,  przychodniach, filiach bibliotecznych, miejskich domach kultury i na słupach ogłoszeniowych.

Ankieta ma charakter anonimowy i zostanie przeprowadzona na ograniczonej losowej grupie respondentów. 


Chcesz potwierdzić tożsamość ankietera? Skontaktuj się z nami:

email: konsultacje@katowice.eu

tel: (32) 25 93 654 od godz. 7.30 do 15.30 lub 571 244 373 po godz. 15.30


plakat


mapka.jpg


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice