Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje konsultacje dot. zmian Statutów Dzielnic

konsultacje dot. zmian Statutów Dzielnic


23 listopada 2023 r. Rada Miasta Katowice przyjęła projekty zmian w statutach wszystkich 22 Dzielnic miasta Katowice oraz skierowała je do konsultacji z mieszkańcami. 

W propozycjach zmian przyznano członkom okręgowych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach Rady Dzielnicy zryczałtowaną dietę oraz określono podmiot, który będzie decydował o ustaleniu wysokości tych diet. Określono również procedurę wnoszenia i rozpatrywania protestów wyborczych. Propozycją jest również wykreślenie ze Statutów liczby radnych Dzielnicy dlatego, że liczba ta wynika wprost z przepisu art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i jest uzależniona ściśle od liczby mieszkańców Dzielnicy.

Zmiany te wynikają z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego oraz orzeczeń sądów administracyjnych. Zgodnie z regulacjami prawnymi każdorazowo zmiany w statutach Dzielnic (jednostek pomocniczych) są przedstawiane mieszkańcom tych Dzielnic do zaopiniowania.


12 grudnia br. Prezydent Miasta Katowice zarządzeniem nr 3711/2023 uruchomił konsultacje dot. projektów zmian Statutów Dzielnic miasta Katowice. Treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ


Od 27 grudnia 2023 r. do 15 stycznia 2024 r. br. każdy katowiczanin mógł wnieść uwagi do zaproponowanych zmian zapisów w statucie dzielnicy, na terenie której mieszka. Opinie można było wyrazić poprzez formularz konsultacyjny, dostępny poniżej.


>> formularz konsultacyjny <<


Formularze w wersji papierowej można było pobrać i/lub złożyć w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta (Rynek 13, p. 204).


Projekty zmian statutów, jako projekty aktów prawa miejscowego, są również skonsultowane z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi. Ostatecznie, po analizie zebranych w trakcie konsultacji uwag, zmiany w statutach trafią ponownie pod obrady Rady Miasta Katowice.


Poniżej prezentujemy wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych, obejmującym wykaz uwag i pytań dot. proponowanych zmian wraz z rozstrzygnięciami i wyjaśnieniami, które zostały przygotowane w Wydziale Prawnym Urzędu Miasta Katowice oraz stanowisko Prezydenta Miasta Katowice.

Raport.pdf

Załączniki do raportu:

Załącznik nr 1 - Zarządzenie.pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz z uwagami.pdf

Załącznik nr 3 - Stanowisko Prezydenta.pdf


kolorowy pasek rozdzielający treść


Konsultowane projekty zmian Statutów: 

Śródmieście

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1441-23 Śródmieście.pdf


Załęska Hałda - Brynów cz. zachodnia

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1442-23 Zał. Hałda Brynów cz. zachodnia.pdf


Zawodzie

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1443-23 Zawodzie.pdf


Osiedle Paderewskiego - Muchowiec

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1444-23 Os. Paderewskiego-Muchowiec.pdf


Brynów cz. wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1445-23 Brynów cz. wschodnia - Os. Zgrzebnioka.pdf


Ligota - Panewniki

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1446-23 Ligota -Panewniki.pdf


Załęże

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1447-23 Załęże.pdf


Osiedle Witosa

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1448-23 Osiedle Witosa.pdf


Osiedle Tysiąclecia

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1449-23 Osiedle Tysiąclecia.pdf


Dąb

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1450-23 Dąb.pdf


Wełnowiec - Józefowiec

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1451-23 Wełnowiec-Józefowiec.pdf


Koszutka

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1452-23 Koszutka.pdf


Bogucice

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1453-23 Bogucice.pdf


Dąbrówka Mała

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1454-23 Dąbrówka Mała.pdf


Szopienice - Burowiec

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1455-23 Szopienice-Burowiec.pdf


Janów - Nikiszowiec

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1456-23 Janów-Nikiszowiec.pdf


Giszowiec

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1457-23 Giszowiec.pdf


Murcki

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1458-23 Murcki.pdf


Piotrowice - Ochojec

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1459-23 Piotrowice-Ochojec.pdf


Zarzecze

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1460-23 Zarzecze.pdf


Kostuchna

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1461-23 Kostuchna.pdf


Podlesie

obowiązujący Statut:

kliknij TUTAJ

konsultowany dokument:

Sesja LXXI-1462-23 Podlesie.pdfsprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice