Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Projekt miejscowego planu dla obszaru w rejonie ul. Panewnickiej

Projekt miejscowego planu dla obszaru w rejonie ul. Panewnickiej


​Od 19 października do 19 listopada 2021 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część I  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Szczegółowe informacje o rozwiązaniach projektu planu udzielane będą pod numerem telefonu (32) 206 52 69, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00.


Z projektem planu będzie można się również zapoznać w ww. terminie:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Katowice

ważne: ze względu na trwający stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  W celu ustalenia miejsca i terminu indywidualnego spotkania prosimy o kontakt: telefonicznie pod nr (32) 259 35 52 lub mailowo na adres: pu@katowice.eu 

  • w trakcie dyżurów, które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Panewnickiej 172 od godz. 15.00 do 18.00 w dniach 21 i 28 października 2021 r. oraz w budynku Poczty Polskiej przy ul. Panewnickiej 75 od godz. 10.00 do 12.00 w dniach 27 października i 10 listopada 2021 r.


Dyskusja publiczna

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w formie on-line 4 listopada 2021 r. o godz. 16.00 z orientacyjnym czasem trwania do godz. 18.00.

Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można także uzyskać pod nr tel. (32) 259 35 52.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Instrukcja jak wziąć udział w dyskusji publicznej - kliknij tutaj


Jak zgłosić uwagi?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi do 3 grudnia 2021 r.:

  • w formie papierowej: na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice;

  • lub elektronicznej: w szczególności za pośrednictwem platform ePUAP i SEKAP [kliknij TUTAJ] oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 3 grudnia 2021 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.


Do pobrania

wyłożone dokumenty będą dostępne TUTAJ

ogłoszenie o ponownym wyłożeniu
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice