Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXX/689/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. nadała nazwę placowi położonemu w Katowicach w otoczeniu Stawu Maroko na Osiedlu Tysiąclecie Dolne

PARK BEDEROWIEC



Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.