Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu inwestować – II etap

Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu inwestować – II etap

 logo rpo k-ce otwarte.jpg

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu: Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu inwestować
 – II etap

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
1 420 440,98 zł/1 169 532,83 zł (85%)/250 908,15 zł

Czas trwania:
styczeń 2011 – grudzień 2011

Opis projektu: Projekt zakłada zorganizowanie wizerunkowej kampanii promocyjnej o zasięgu nie tylko krajowym ale również i zagranicznym obejmującej zastosowanie różnorodnych środków promocji m.in. udział w zagranicznych targach ofert inwestycyjnych, reklama w mediach telewizyjnych, drukowanych i internetowych, przygotowanie materiałów reklamowych w formie prezentacji multimedialnej, zakup folderów drukowanych, gadżetów promocyjnych.

Projekt obejmuje osiem następujących zadań:

  • - Wykreowanie koncepcji wizerunkowej kampanii promocyjnej,
  • - Udział w targach MIPIM w Cannes,
  • - Udział w konferencji i targach outsourcingowych Gartner Outsourcing & Vendor Management Summit w Stanach Zjednoczonych,
  • - Udział w targach Expo Real w Monachium,
  • - Reklama w zagranicznych i krajowych mediach telewizyjnych, Reklama w zagranicznych i krajowych mediach drukowanych,
  • - Reklama w mediach internetowych.
- Aktualizacja i rozbudowa strony internetowej Miasta Katowice przeznaczonej dla inwestorów

Stan realizacji:
Projekt został zrealizowany, w obecnej chwili rusza jego rozliczanie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice