Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Spotkania Miast Grupy Wyszehradzkiej

Spotkania Miast Grupy Wyszehradzkiej

​​


 

Tradycja spotkań miast partnerskich Grupy Wyszehradzkiej V-4 - Ostrawy, Koszyc, Miszkolca i Katowic zapoczątkowana została w 2003 roku w Koszycach.Celem dorocznych spotkań przedstawicieli miast jest wymiana doświadczeń w dziedzinach istotnych dla partnerów, związanych z zarządzaniem miastem, rozwiązywaniem problemów istotnych dla samorządów i prezentacją szczególnych osiągnięć. Ważnym elementem spotkań jest także współzawodnictwo sportowe.

W dniach 4-6 lipca 2010r. w Katowicach odbyło się VIII spotkanie przedstawicieli samorządów miast Grupy Wyszehradzkiej.

Delegacje, którym przewodniczyli Vojtĕch Mynář – Wiceprimator Ostrawy i Michal Hrotík – Kierownik Kancelarii Primatora, Marek Kolárčik – Dyrektor Generalny Urzędu Miasta Koszyce i Ivan Šulek – Naczelnik Wydziału Sportu i Młodzieży, Lajos Orosz – Wiceburmistrz Miszkolca, Attila Demeter – Naczelnik Wydziału Zarządzania i Adrienn Rácz – Kierownik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Miszkolc uczestniczyły w spotkaniu z Prezydentem Miasta Katowice Piotrem Uszokiem, na którym rozmawiano o bieżących sprawach istotnych dla samorządów z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej.

Tematem wiodącym VIII spotkania była prezentacja potencjału kulturalnego miast V-4. W szczególności przedstawione zostały działania związane z kandydowaniem do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, o który ubiegały się wszystkie cztery miasta, a Koszyce otrzymały tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2013.

Zawody sportowe w dyscyplinach: piłka nożna, piłka nożna plażowa, siatkówka plażowa i streetball odbyły się na nowootwartym po generalnym remoncie kompleksie sportowym kąpieliska „Bugla”. Dzięki pięknej pogodzie goście mogli także skorzystać z plaży i basenów.


Młodzież z grupy wyszehradzkiej z wizytą na Śląsku


W dn. 1 czerwca 2011 r. w Pałacu Goldsteinów w Katowicach gościła ok. 80-osobowa grupa młodzieży z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W imieniu władz miasta gości powitała Pani Krystyna Siejna – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice. Podczas spotkania młodym ludziom została przedstawiona krótka prezentacja na temat naszego miasta. Mieli oni także okazje lepiej poznać Katowice w czasie specjalnie przygotowanego dla nich zwiedzania. Okazją do przyjazdu gości na Śląsk jest obecna Prezydencja Republiki Węgierskiej i następująca zaraz po niej Prezydencja Polska w Radzie Unii Europejskiej. Celem tego wydarzenia jest wzajemne poznanie młodych ludzi z „czwórki wyszehradzkiej” oraz wymiana poglądów i doświadczeń. Podczas kolejnych dwóch dni pobytu w naszym regionie goście wezmą udział m.in. w spotkaniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz zwiedzą kopalnię Guido w Zabrzu. Ważnym elementem tego projektu będą także wspólne warsztaty. Organizatorem wizyty jest Stowarzyszenie NZS 1980 – Klub Marchołt, jednym ze współorganizatorów – Miasto Katowice.

W dniu 6 czerwca 2012 r. w Katowicach odbyło się spotkanie kończące II Konferencję Młodzieży Grupy Wyszehradzkiej. Uczestnikami byli uczniowie ze szkół czeskich, słowackich i węgierskich, a także polskich: III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach, III LO w Zabrzu oraz ZSP 6 w Jaworznie. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ambasady Czech, Węgierskiego Instytutu Kultury oraz Departamentu Polityki Europejskiej  MSZ. Na spotkaniu w Willi Goldsteinów uczestników przywitał Wiceprezydent Miasta Michał Luty. Podczas spotkania omówiono związki i różnice między państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz zaangażowanie w unijne projekty, w tym zrealizowane w ramach Europejskiego Rok Wolontariatu 2011. Wieczorem uczestnicy spotkania wzięli udział w grze miejskiej w Katowicach. Organizatorem Konferencji było Stowarzyszenie NSZ 1980.

W dniach 10 – 11 lipca 2014 r. odbyło się w Katowicach Sportowe Spotkanie Miast Partnerskich należących do Grupy Wyszehradzkiej „V4", które co cztery lata ma miejsce w naszym mieście. Coroczne spotkania organizowane kolejno w miastach Czwórki Wyszehradzkiej tj.  w Katowicach, Koszycach, Ostrawie i Miszkolcu mają na celu pogłębienie współpracy, ale także integrację  uczestników reprezentujących poszczególne miasta.  Tegoroczne rozgrywki sportowe organizowane w ramach spotkania odbyły się na terenie nowootwartego Ośrodka Sportowego „Kolejarz" w Katowicach. Była to również okazja do spotkania oficjalnych przedstawicieli miast partnerskich, którzy odwiedzili Katowice tj. Wiceprezydent Koszyc, Pan Ján Jakubov oraz Wiceprezydent Miszkolc, Pan Zsiga Marcell. Nasze miasto reprezentowali Wiceprezydenci, Pan Michał Luty oraz Pan Marcin Krupa.

W dniach 27-29 czerwca 2015 r. w Koszycach odbyło się kolejne spotkanie miast partnerskich V4. Na zaproszenie Prezydenta Koszyc – Pana Richarda Raši w spotkaniu udział wzięła delegacja Miasta Katowice. Zespoły z miast partnerskich Czwórki Wyszehradzkiej: Koszyc, Ostrawy, Miszkolca i Katowic współzawodniczyły w konkurencji sportowej zwanej „biegiem siłaczy" (słow.: Tvrd'ák),  w której drużyna Miasta Katowice zajęła czołowe miejsce. 

W dniach 22-24 września 2016 r., tym razem w Ostrawie, odbyło się spotkanie miast partnerskich Grupy Wyszehradzkiej V4. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele czterech miast: Ostrawy, Katowic, Koszyc i Miszkolca. Zespoły z poszczególnych miast uczestniczyły w dyscyplinach sportowych takich jak: badminton, kręgle, siatkonoga, pétanque oraz sztafeta wodna. Uczestnicy spotkali się z władzami Miasta Ostrawy, a także zwiedzili „Dolny Obszar Vitkovic", w tym „Wielki Świat Techniki". Zorganizowane zostało spotkanie dla delegacji miast partnerskich z Prezydentem Miasta Ostrawy Panem ing. Tomáš-em Macura, w którym udział wzięli m.in.: Wiceprezydent Katowic Pan Waldemar Bojarun oraz Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek.​

W dniach 14 – 16 września 2017 r. odbyło się w Miszkolcu Spotkanie Sportowe Miast Partnerskich należących do Grupy Wyszehradzkiej „V4". Spotkania organizowane co roku kolejno w miastach: Katowicach, Koszycach, Ostrawie i Miszkolcu mają na celu wzmocnienie więzi między miastami, pogłębienie kontaktów, integrację uczestników z poszczególnych miast. Katowice reprezentowało 12 uczestników (w tym 3 radnych), którzy współzawodniczyli w dyscyplinach sportowych z przedstawicielami z Ostrawy, Koszyc i Miszkolca. 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice