Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach

Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach

logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Wyposażenie pracowni zawodowych 
w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest modernizacja, rozbudowa i remont laboratoriów dydaktycznych i pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Okres realizacji projektu: III kw. 2017r. - II kw. 2018r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota  3 745 245,17 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi  2 383 585,01 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 1 361 660,16 zł.

Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Projekt jest na etapie rozliczenia końcowego.sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice