Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach

Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach

logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Wyposażenie pracowni zawodowych 
w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest modernizacja, rozbudowa i remont laboratoriów dydaktycznych i pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Okres realizacji projektu: III kw. 2017r. - II kw. 2018r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota  3 745 798,71 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi  2 343 702,51 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 1 402 096,20 zł.

Stan realizacji: Projekt został zrealizowany. Projekt jest na etapie rozliczenia końcowego.sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice