Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXIX/666/12 z dnia 28 listopada 2012 r. nadała nazwę ulicy bocznej od ul. Brackiej, biegnącej w sąsiedztwie cmentarza w kierunku Osiedla Tysiąclecia

UL. BEDEROWIECKAUchwała weszła w życie dnia 11 stycznia 2013 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., poz. 6063.