Rada Miasta Katowice uchwałą nr LXV/1302/10 z dnia 27 września 2010 r. nadała nazwę następującym placom, położonym w Katowicach:


1. Placowi  położonemu w rejonie ulic: Cisowej, Jesionowej i Owocowej w dzielnicy Wełnowiec

PARK WEŁNOWIECKI


2. Placowi  położonemu w rejonie ulic: Poziomkowej i Wczasowej w dzielnicy Ligota

PARK ZADOLE


3. Placowi  położonemu w rejonie ulic: Bielskiej i Pawła Kołodzieja w dzielnicy Murcki.

PARK MURCKOWSKI


Uchwała weszła w życie dnia 13 grudnia 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 249 poz. 3817.