Rada Miasta Katowice uchwałą nr LXIII/1274/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. nadała nazwę placowi, położonemu pomiędzy ulicami: Kopalnianą, ks. Franciszka Ścigały oraz Nadgórników:

PARK BOGUCKI


Uchwała weszła w życie dnia 6 października 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 196 poz. 3003.