Rada Miasta Katowice uchwałą nr LXVI/1332/10 z dnia 25 października 2010 r. nadała nazwę  placowi położonemu w Katowicach w rejonie ulic: Działkowej, Wesołowskiej, Gościnnej oraz Placu pod Lipami w dzielnicy Giszowiec

PARK GISZOWIECKIUchwała weszła w życie dnia 13 grudnia 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 249 poz. 3819.